Započítává se sirotčí důchod dítěte do příjmů rodiče?

Odpověď na dotaz ze dne 16. 8. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, chci se zeptat, jestli se mi do příjmů za loňského rok započítává i sirotci důchod mé již zletilé dcery, která se mnou nezdili společnou domacnost. Plnoletosti nabyla 06/2021 společnou domácnost jsme neměli již déle, peníze na které má nárok jsem jí poctivě zasilala na její účet a od letošního roku již chodit přímo jí na účet. Děkuji za odpověď..

Věra

Ptáte se, zda se do Vašich příjmů započítává sirotčí důchod Vaší dcery, která s Vámi nesdílí domácnost. Vaše dcera nabyla plnoletosti v červnu 2021.

Dobrý den, paní Věro,

abych Vám mohla odpovědět přesně, potřebovala bych znát, pro jaké účely tuto informaci potřebujete. Zda se sirotčí důchod Vaší nezletilé nezaopatřené dcery (do 6/2021) do Vašich příjmů započítává, záleží na účelu, pro který chcete tuto skutečnost posuzovat (např. o kterou dávku chcete žádat). Obecně vzato se sirotčí důchod nezletilého nezaopatřeného dítěte započítává do příjmu rodiče. Pokud zletilé nezaopatřené dítě bydlí jinde, povětšinou se sirotčí důchod počítá jako jeho vlastní příjem.

Dá se říct, že všechny dávky důchodového pojištění (a sirotčí důchod také) se do příjmů pro účely dávek státní sociální podpory, hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením započítávají.

Dalším pojmem je okruh společně posuzovaných osob. Při posuzování nároku na dávku (např. státní sociální podpory, hmotné nouze a dávku pro osoby se zdravotním postižením) bude záležet na tom, jestli Vaše dcera s Vámi patří do okruhu společně posuzovaných osob. Do okruhu společně posuzovaných osob by Vaše dcera patřila v případě, že by byla nezletilým nezaopatřeným dítětem (a nebyla by svěřena do péče jiné osoby) nebo v případě, že by s Vámi společně užívala byt, i když je zletilá. Pokud je Vaše dcera zletilá a žije jinde, tak její sirotčí důchod mít vliv např. na výši Vašeho příspěvku na bydlení nebude (ale to je zase řeč o konkrétní dávce).

Tato informace se však může lišit podle účelu, pro který příjem posuzujete. Doporučuji Vám obrátit se na pobočku České správy sociálního zabezpečení — ČSSZ (nebo zavolat do call centra ČSSZ 800 050 248), kde s Vámi po sdělení Vašeho rodného čísla budou hovořit již konkrétně.

Pokud se otázka týká dávek, doporučuji kontaktovat příslušný úřad práce.

Možná, že řešíte příjem z důvodu výpočtu daní. Sirotčí důchod je stejně jako ostatní důchody od daně osvobozen do výše 547 200 Kč za rok. Daňové poradenství však naše poradna neposkytuje. Pokud chcete řešit příjem z důvodu daní, doporučuji Vám obrátit se na daňového poradce či příslušný finanční úřad .

S pozdravem

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz