Zaplatila jsem kamarádovi pohřeb, rodiče nemají dobré vztahy. Je nutná má přítomnost u řízení, jak notářka žádá?

Odpověď na dotaz ze dne 30. srpna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zemřel mi kamarád, trvalé bydliště měl v Prostějově, ale žil v Praze. Jeho rodiče žijí, ale nebyli mezi nimi dobré vztahy. Zaplatila jsem tedy pohřeb. Nic nechci, žádné peníze, ale notářka chce, abych osobně přijela do Prostějova, což je 300 km tam a 300km zpět. Je nutná moje osobní přítomnost, nelze úmrtní list a faktruru zaslat poštou?
Irena

Dobrý den,

notář, který byl pověřen provedením dědického řízení, má na počátku řízení povinnost zjistit okruh potenciálních dědiců a okruh pozůstalosti, která bude mezi dědice následně rozdělena. K tomuto předvolává vypravitele pohřbu, protože to je na začátku řízení často jediná notáři známá osoba, která díky svému bližšímu vztahu k zůstaviteli s nejvyšší pravděpodobností bude znát jeho majetkové a osobní poměry. Ve Vašem případě tedy nejde jen o zaslání úmrtního listu a faktury – notář bude při předběžném šetření nejspíš potřebovat Vaši pomoc při sepisování majetku a potenciálních dědiců. Právě k tomu je Vaší osobní přítomnosti třeba.

S pozdravem

Barbora Steinlauf