Zamítli mi sirotčí důchod pro nesplnění potřebné doby pojištění. Co dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 3. ledna 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrej mám prosbu zamítli mi syroči duchod že nesplnil dobu pojišteni
Edita
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vám byl zamítnut nárok na sirotčí důchod kvůli tomu, že nebyla splněna doba pojištění.

Dobrý den,

píšete, že Vám byl zamítnut nárok na sirotčí důchod kvůli tomu, že nebyla splněna doba pojištění.
Ano, je to možné. Nárok na sirotčí důchod nevzniká automaticky, musí být splněny podmínky pro přiznání sirotčího důchodu.

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li jeho rodič něbo osvojitel. Pro Vás je aktuální podmínka potřebné doby pojištění, kopíruji podmínky z webu České správy sociálního zabezpečení:

„Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod zemřelého (platí od 1. 1. 2012). Nárok vznikne i tehdy, pokud zemřelý získal jen krátkou dobu důchodového pojištění, a to aspoň jeden rok, popřípadě u pojištěnce staršího 38 let aspoň dva roky – musí však jít o dobu, za kterou se platí pojistné na důchodové pojištění (platí od 1. 2. 2018).“

Naše internetová poradna nemůže v této věci více pomoci, pozůstalostní důchody jsou v kompetenci České správy sociálního zabezpečení. Pro konkrétní informace k Vaší situaci můžete kontaktovat Call centrum ČSSZ, kde se Vás budou ptát na rodné číslo a podle něj Vás budou informovat.

Přeji hodně štěstí v kontaktu s úřady.

S pozdravem

Veronika Drnková