Zajímám se o přechod umírajícího do druhého světa..

Odpověď na dotaz ze dne 12. března 2012 zobrazit původní dotaz
dobrý den.na vašich stránkách jsem mimo jiné četl o přecházení umírajícího ,,do druhého světa,na druhý břeh života"bylo by možné napsat,co je tímto vlastně myšleno,popsat to obšírněji,případně odkaz na literaturu apod.děkuji.
stanislav

Vážený pane Stanislave,

Váš dotaz není myslím vlastně „zodpověditelný“ – dotýká se totiž tajemství, o kterém můžeme uvažovat, promýšlet ho, důvěřovat nebo nedůvěřovat, ale nemůžeme o něm rozhodně nic tvrdit.

Koho se ptát? Duchovního nebo filosofa? Zkusím zformulovat, co mě k Vaší otázce napadá…, ale „odpověď“ to úplně nebude.

V materiálech o umírání je takových termínů jako „jiný svět“ používáno samozřejmě metaforicky pro vyjádření představy „odcházení“ nebo „přecházení“

  • někam.

Jistě tento fakt vychází i z potřeby člověka vnímat smysl takového odcházení

  • mělo by to být někam, kde je to nějak jinak, ale nějak představitelně, kde eventuálně pokračuje nějaká jiná podoba života.

Zároveň víme, že všechny duchovní tradice mají nějakou představu o onom „jiném světě“, který je po smrti těla, všechny se k němu nějak vztahují a nějak ho popisují. 

Existují i svědectví lidí, kteří prošli klinickou smrtí a vrátili se – „odněkud“ – často mluví o průchodu tunelem, světle, postavách, které je vítají, pocitu úlevy až blaženosti..

Zároveň jsou to svědectví, která nemůžeme nijak ověřit – do té doby, než sami poznáme… atd.

Pokud chcete najít literaturu, která se zabývá tématem umírání, doporučuji Vám vyhledat knihovnu Cesty domů - zde najdete knihy jak lékařské a psychologické, tak i duchovní, které se tímto tématem zabývají.

Tak Vám přeji, abyste prozkoumal, co potřebujete, a snad také přijal fakt, že za našeho života zde leccos nevíme – a že je to možná a nejspíš dobře.

Ilona Peňásová