Žádali jsme o příspěvek na mobilitu a zvýšení příspěvku na péči, manžel ale zemřel. Budu mít na tyto peníze nárok?

Odpověď na dotaz ze dne 29. února 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně zvýšenì příspěvků na péči, který jsme žádali v měsíci říjnu 2019 , ale osoba o , kterou jsem pecovala 30.12.2019 zemřela (byl to muj manzel), proto se chci informovat zda budu mit na tento finanční rozdíl nárok, ale dlouho to trvá to přiznání (zvýšenì péče) , žádala jsem i příspěvek na mobilitu tak tu asi taky zpětně nedostanu vyplacenou ? děkuji za odpověď
Miroslava Achcenitov
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ráda byste věděla, zda budete mít nárok na finanční rozdíl mezi již přiznanou dávkou příspěvku na péči a jeho přiznanému zvýšení. To samé s příspěvkem na mobilitu, o který jste také žádali.

Dobrý den, paní Miroslavo,

Po úmrtí žadatele o změnu výše dávky, nárok na výplatu, resp. na rozdíl, na který se dotazujete, nepropadá, nýbrž přechází na osobu, která žadateli poskytovala sociální péči. Tento přechod nároku na dávku po úmrtí však platí pouze v případě, že bylo v rámci řízení před úmrtím žadatele provedeno sociální šetření. O tom, zda bylo šetření provedeno, se nezmiňujete.

Co se týká příspěvku na mobilitu, nárok na tuto dávku vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem. Zemřela-li oprávněná osoba po uplatnění nároku na dávku, nabývají nárok na částky, na něž vznikl nárok do dne smrti oprávněné osoby, postupně manžel, děti a rodiče, jestliže žili s oprávněnou osobou v době její smrti ve společné domácnosti.

Zdravím Vás.

Oldřich Hanibal