Žádala jsem o příspěvek na péči, poté byla maminka v LDN. Od kdy bude příspěvek doplacen?

Odpověď na dotaz ze dne 14. března 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. 2.3.2016 byla moje maminka dovezená do nemocnic s mrtvičkou a neměla vyřízený příspěvek na péči. 7.3.16 byla převezena do LDN, nejprve Moravský Beroun, po vyčerpání lhůty a prodloužení do Dvorců u Bruntálu ale odtud jsem ji dostala do Červené Vody pro hrubé nedostatky. Příspěvek v té době nebylo možné vyřídit, ležela na zdravotním lůžku. Nyní máme již všechny posudky, žádost o příspěvek jsem si podala 18.7.2016. Od kdy bude mamince doplacen když je umístěná postupně do více LDN i ze zákona, musí se po jisté povinné lhůtě měnit. Od data první hospitalizace a nebo až od úpravy zákona o možnosti dovyřízení si příspěvku na péči. A je normální aby se příspěvek vyřizoval od 1.8. a od dnes nebylo nic uzavřeno i když posudková již proběhla, úřad práce se s ní handrkuje o datum ke kterému dni to má vystavit? Posudková poslala pracovnímu úřadu posouzení ke dni podané žádosti a UP chce datum až po uplynutí 60 dní lhůty o hospitalizaci. Chci vědět jenom jedno, od kterého dne má na to moje maminka nárok protože se nejedná o malé peníze, počítám se 4. stupněm závislosti. Jsem její dcera, doma ji mít nemohu protože je trvale odkázaná na odbornou péči. Děkuji za jasnou odpověď, olomoucký úřad mi zatím nedokázal dát přesné informace.
Andrea Čecháková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den, paní Čecháková,

Vaše maminka byla hospitalizovaná od 7.3. 2015 průběžně ve více zdravotních zařízeních. Žádost o příspěvek na péči jste za maminku podala 18.7.2016. Ptáte se jednak na to, od kdy bude mamince doplacen tento příspěvek, a jednak na to, zda je normální, aby se příspěvek vyřizoval tak dlouho, neboť dosud nemáte o příspěvku žádné nové informace.

Po schválení novely zákona o sociálních službách č. 189/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, došlo s platností od 1.8.2016 k úpravě průběhu řízení v případě, že je žádost o příspěvek na péči podána v době pobytu žadatele ve zdravotnickém zařízení. Do 1.8.2016 platilo, že pracovníci úřadu práce nemohli provádět povinné sociální šetření ve zdravotnickém zařízení. Z toho důvodu musel úřad práce přerušit řízení o příspěvku do doby, než žadatel zdravotnické zařízení opustil.

Nynější postup již umožňuje provést sociální šetření i ve zdravotnických zařízeních a přiznat tak příspěvek na péči mnohem dříve. Tato skutečnost však platí pouze v případě, že žadatel písemně doloží příslušné krajské pobočce úřadu práce, že je mu poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů.

Podobně je to pak i u nároku na výplatu příspěvku. Ten může být u osoby, u které bylo provedeno sociální šetření v průběhu hospitalizace (případ Vaší maminky) přiznán nejdříve ode dne, kdy příslušné krajské pobočce Úřadu práce bylo doručeno výše uvedené potvrzení. Ve svém dotazu nezmiňujete, kdy jste potvrzení doložila.

Co se týká lhůty k vyřízení Vaší žádosti, jen konstatuji, že žádost o příspěvek na péči běžně trvá několik měsíců. Máte však možnost podat ke správnímu úřadu vyřizující Vaši žádost (v tomto případě úřadu práce) podnět k zjednání nápravy: Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností, tedy § 80 správního řádu. V § 80 odst. 1 správní řádu určuje: „Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví.“

Brzké vyřízení Vaší žádosti Vám přeje

Oldřich Hanibal