Zabývám se tím, jak zajistit dodržení přání o neresuscitaci. Jak to lze zařídit?

Odpověď na dotaz ze dne 19. 7. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem lze zařídit přání o neresuscitaci neboli DNR. Lze to udělat nějak jednoduše, například při návštěvě obvodního lékaře? Stačilo by například donést obvodnímu lékaři formulář k podepsání, který by následně byl přidán do mojí lékařské zprávy? Nebo je na to potřeba právník?

S pozdravem,
Michaela

Michaela Králová

Dobrý den, Michaelo,

přemýšlíte, jak lze zajistit dodržení přání o neresuscitaci (DNR). Ptáte se, zda je potřeba spolupráce právníka nebo je dostačující podpis lékaře.

Na situaci, kdy pacient není schopen rozhodnout o lékařském zákroku, pamatuje český právní řád institutem nazvaným Dříve vyslovené přání (dále DVP). Tento termín označuje projev vůle osoby starší 18 let ohledně toho, jakou léčbu si do budoucna přeje nebo nepřeje.
Aby bylo DVP platné a závazné, je potřeba aby splňovalo několik základních podmínek:

  • musí mít písemnou podobu
  • je nutné ho opatřit úředně ověřeným podpisem pacienta (např. ověřeným na obecním úřadě)
  • jeho součástí musí být poučení lékařem o následcích rozhodnutí pacienta uvedených v DVP. Toto poučení lékařem musí být písemné.

Právník tedy u sepsání DVP přítomen být nemusí.
Je důležité pamatovat na to, že DVP je potřeba sepsat co nejkonkrétněji. Příliš obecné formulace by mohly vést k nerespektování DVP. Mělo by obsahovat konkrétní popis zdravotního stavu a uvedení toho, jaké zákroky si pacient v případě, že se to tohoto zdravotního stavu dostane, přeje nebo nepřeje. Lékařem, který je kompetentní k poučení o následcích DVP je praktický lékař, paliatr nebo jiný lékař, do jehož odbornosti spadá zákrok, kterého se DVP týká.

Hotové DVP je užitečné mít ve více exemplářích. Vložit ho do zdravotnické dokumentace u praktického (příp. u odborného lékaře), mít ho u sebe a informovat o něm své blízké, respektive jim exemplář DVP přímo dát. To zajistí větší šanci, že se zasahující lékař včas o DVP dozví.

Více informací o DVP lze nalézt na umirani.cz. V tomto článku naleznete také elektronickou verzi informačních letáků k DVP pro pacienty a lékaře, které obsahují i vzor DVP, kterým se lze inspirovat.

S pozdravem

Petra Černá

Dotaz zodpovídá

Mgr. Petra Černá

poradenská pracovnice a vedoucí poradny, redaktorka internetové poradny

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz