Z důvodu těhotenství přerušuji studium na střední škole, mohu do svých 18 let pobírat sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 20. prosince 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, jsem v 6. Měsíci těhotenství a pobírám sirotčí důchod. V únoru mi bude 18 let. Studium budu muset přerušit jelikož nemůžu vykonavat školní praxi která se střídá se školní výukou vždy ob týden. V tomto případě si mě tam škola nechat nemůže. Moje maminka je ve starobním důchodu, oslavila 60. Narozeniny. A příjem peněz bez sirotčího důchodu není tak vysoký aby pokryl veškeré výdaje jako nájem, výživu a pod.. Můj dotaz zní - mužů dále pobírat sirotčí důchod do mých 18ti let?
Tereza
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

ráda byste věděla, zda můžete pobírat sirotčí důchod do svých osmnácti let, tj. do února 2018. Jste v šestém měsíci těhotenství a budete muset přerušit studium z důvodu neslučitelnosti školní praxe s Vaším těhotenstvím.

Nejprve krátce ze zákonů, které souvisejí s Vaším dotazem. Sirotční důchod náleží nezaopatřenému dítěti. Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje). Pokud sirotek po skončení povinné školní docházky dále nestuduje a je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a zároveň nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, je mu i nadále vyplácen sirotčí důchod, nejdéle však do osmnácti let. Platí to i v případě, že sirotek neúspěšně či předčasně ukončil středoškolské studium. ČSSZ je ale nutné předložit potvrzení příslušné krajské pobočky úřadu práce. Ukončí-li nebo přeruší-li sirotek studium dříve, než bylo uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu, nebo pokud změní formu studia, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost do osmi dnů písemně sdělit ČSSZ.

Pokud se tedy po přerušení studia přihlásíte na příslušný Úřad práce do evidence jako uchazečka o zaměstnání a nebudete mít nárok na podporu v podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, bude Vám i nadále vyplácen sirotčí důchod, nejdéle však do Vašich osmnácti let, tedy do února 2018.
Potřebné informace získáte také v Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 800 050 248 nebo na portálu ČSSZ v sekci pozůstalostní důchody.

Píšete, že je maminka ve starobním důchodu a výdaje nepůjde bez sirotčího důchodu pokrýt. Další možnosti čerpání sociálních dávek je možné konzultovat na Úřadu práce, např. dávky životního minima, příspěvek na bydlení atd.

Zdravím Vás,

Oldřich Hanibal