Vyřízení bezmocnosti - zastavené řízení po smrti nemocného

Odpověď na dotaz ze dne 11. března 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,naše maminka byla od 29.9-10.12 2012 v nemocnici s těžkou fracturou páteře,11.12 si ji sestra vzala k sobě domů a zajišťovala veškerou péči,/stala se plně inkontinentní, dopomáhala při jídle-i krmení a jiné služby např.koupání ve vanně byly zajišťovány a také hrazeny sestrou terénním soc.službám.17.12. si podala maminka prostřednictvím sestry žádost na ÚP-soc.Havířov na vyřízení bezmocnosti.Současně byla maminka již rok po mozkové příhodě.Pracovnice úřadu se se sestrou domluvila,že provede soc.šetření 7.1.2013.Bohužel,mamince se přitížilo a od 4.1.2013 byla znovu hospitalizována a 19.1. zemřela.Dnes jsme se dozvěděli,že tím,že neproběhlo soc.šetření,vyřizování se zastaví.Jak je to možné?Soc.šetření v nemocnici pracovniceÚP neprovádí a vyjádření od prakt.lékaře by nestačilo?Přece prakt.lékařkanavštívila maminku doma právě 4.1 a viděla její špatný zdra.stav a odeslala ji přímo k hospitalizaci. Dle pracovnice ÚP to nejde dle nějakých nových zákonů??/uváděla jsem příklad mé kolegyně,kdy její mamince asi před 5 lety, která umírala na Ca a měla vyřízenou bezmocnost zpětně po úmrtí bez soc.šetření vyřízené písemným vyjádřením prakt.lékařkou./ Dnes prý to nejde podle nějakých nových zákonů?? Děkuji za odpověď.
Renáta
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Popisujete situaci, kdy Vaše maminka po úrazu páteře střídavě pobývala v nemocnici a doma v péči Vaší sestry. Snažili jste se vyřídit pro maminku bezmocnost, byl i dohodnut termín sociálního šetření. Předtím, než šetření stačilo proběhnout, byla maminka hospitalizována a v nemocnici zemřela. Dozvěděli jste se, že tím bylo vyřizování zastaveno, na ÚP Vám pracovnice sdělila, že se tak děje dle nových zákonů. Máte však informaci od kolegyně, které byla asi před pěti lety bezmocnost na maminku vyřízena zpětně po úmrtí i bez sociálního šetření.

Dobrý den, paní Renáto,

chápu, že to pro Vás může být matoucí, když tatáž situace nyní a před pěti lety je teď řešena jiným způsobem. Ve svém dotaze píšete o bezmocnosti, tu současný zákon zná jako příspěvek na péči. Před pěti lety byla situace kolegyně vyřízena podle tehdy platného zákona.

Nyní se věc má tak, že od 1.1.2012 vstoupila v platnost novela zákona o sociálních službách a ta skutečně uvádí, že zemře-li žadatel o příspěvek na péči předtím, než proběhlo sociální šetření, je celé řízení o přiznání příspěvku zastaveno.

Konkrétně je to uvedeno v zákoně č. 366 / 2011 Sb., kterým se mění kromě jiných zákonů i zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V § 26 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: „(2) Krajská pobočka Úřadu práce zastaví řízení o příspěvku, jestliže žadatel o příspěvek zemřel před provedením sociálního šetření podle § 25 odst. 1.“.

S pozdravem

Tereza Bímová