Vychováváme dceru, jejíž otec nežije. Lze zajistit, aby se v případě mé smrti stal jejím zákonným zástupcem manžel?

Odpověď na dotaz ze dne 21. 9. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, mám dotaz týkající se péče o mou dceru v případě mé smrti. Mám 8mi letou dceru z předešlého vztahu. S partnerem jsme spolu již nezili, dcera byla soudem určena do výhradní péče mě.Otec dcery spáchal před dvemi lety sebevraždu. Já byla v té době již provdaná. S manželem dceru vychováváme ve společné domácnosti,ale nemá ji osvojenou. Lze nejak pojistit, aby se v případě mé smrti stal jejim zákonným zástupcem on? Děkuji za odpověď

Martina S.

Vychováváte se svým současným manželem Vaši dceru z předešlého vztahu. Její otec zemřel. Přála byste si, aby se v případě Vaší smrti stal jejím zákonným zástupcem manžel. Ptáte se, jak je možné toto zajistit. 

Dobrý den,

obecně platí, že rodičovská odpovědnost (v sobě zahrnující práva a povinnosti rodičů vůči potomkům) náleží stejnou měrou oběma rodičům. V případě smrti jednoho z rodičů vykonává tato práva a povinnosti druhý rodič. Pokud by došlo k Vašemu úmrtí, pak by soud jmenoval dítěti poručníka, protože druhý rodič (ve smyslu právním) není. Při určení osoby poručníka soud přihlíží k nejlepšímu zájmu dítěte. Současně soud přihlíží také k vyjádřenému přání rodiče. Na projev přání rodičů o osobě budoucího poručníka nejsou kladeny žádné formální požadavky, může mít formu písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem. Někdy rodiče situaci řeší sepsáním prohlášení do protokolu u orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Je pravděpodobné, že jestliže jste s manželem dceru vychovávali (ačkoliv není jejím biologickým rodičem), pak by soud poručníkem jmenoval Vašeho současného manžela jako osobu, se kterou žije dcera v jedné domácnosti a má k ní úzký vztah. Zároveň je ale možné, že soud bude zvažovat, jestli v rodině není jiná podobně blízká osoba, která by mohla být poručníkem namísto manžela. 

Proto by stála za zvážení varianta, že by si manžel dceru osvojil. O osvojení rozhoduje soud na návrh osoby, která chce být osvojitelem. Pokud by k osvojení dcery ze strany manžela došlo, pak by po Vašem úmrtí bylo jisté, že rodičovskou odpovědnost (včetně zákonného zastoupení dcery) bude vykonávat manžel jako přeživší rodič.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz