Ve výpočtu důchodu nemám za dobu 14 let péče o maminku započítaný žádný příjem. Co s tím?

Odpověď na dotaz ze dne 29. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Prosím,14 let jsem pečoval o maminku upoutanou na lůžko .Při předběžném výpočtu důchodu mi za mou práci nezohlednili žádný příjem.Takový je zákon.Je ale špatný a vysmívá se lidem,kteří vlastně suplují stát.Je nějaká možnost,jak toto příkoří a plivnutí do tváře zvrátit? Proč mám v důchodovém výpisu v kolonce příjmy za 14 let práce,nulu.Copak jsem nepracoval? Jak to, že pečovatel v peč.domě má plat do důchodu započítaný a já mám nulu,..Jakým právem a proč mě stát degraduje a špiní? Prosím pomozte, pomozte mi!!!

Roman Bařina
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás v situaci, kdy jste si nechal předběžně spočítat výši starobního důchodu. Za dobu 14 let péče o maminku Vám nebyl započítán žádný příjem. Ptáte se, jak je to možné a co s tím?

Dobrý den,

velice si vážím toho, že jste o maminku pečoval, a je pochopitelné, že Vás informace z orientačního výpočtu důchodu zaskočila. Nevím, jestli Vám byla doba péče při orientačním výpočtu správně zohledněna, proto Vám zkusím přiblížit, jak s dobou péče při výpočtu důchodu zachází.

Zdali bude možné dobu péče při výpočtu Vašeho důchodu zohlednit, závisí především na tom, jestli měla maminka v době péče přiznaný příspěvek na péči (dříve se jmenoval příspěvek na bezmocnost) a zdali jste byl u tohoto příspěvku uveden jako pečující osoba blízká.

Pokud maminka měla příspěvek na péči ve II., III. nebo IV. stupni závislosti a nebo před 1.1. 2007 ve 2. nebo 3. stupni bezmocnosti (nebo v 1. stupni bezmocnosti, pokud jí bylo v té době více než 80 let) a Vy jste o ni pečoval, tak Vám toto období může být započítáno jako tzv. náhradní doba pro posouzení nároku na starobní důchod.

To znamená, že se Vám doba strávená péčí o maminku započítá, abyste splnil podmínku odpracovaných let pro nárok na starobní důchod.

Co se týče samotného výpočtu důchodu, tak máte pravdu, že Vám za dobu péče nebude započítán žádný příjem. Pro účely výpočtu výše důchodu se totiž jedná o tzv. dobu vyloučenou. Což znamená, že při výpočtu důchodu se počet dnů péče odečte od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků z let před péčí a po skončení péče. Tudíž pro účely stanovení výše důchodu nebude započítána doba ale ani příjem za dobu péče, a tím pádem se Vám průměr za odpracovanou dobu nesnižuje.

Aby bylo možné dobu péče ve výpočtu takto zohlednit, je potřeba dobu péče doložit, což se bohužel neděje automaticky. Je třeba požádat na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení o vydání Rozhodnutí o době a rozsahu péče. Dříve bylo třeba žádat do dvou let od skončení péče. Tato lhůta byla však často promíjena a v současné době je zrušena úplně.

Pokud jste tedy dobu péče zatím nedokládal, zkuste ji doložit, a výpočet důchodu by Vám měl být změněn k lepšímu.

Pro podrobnější informace přikládám článek z webu ČSSZ, stejně tak se můžete obrátit na jejich Call centrum či nejlépe přímo na místně příslušnou pobočku okresní správy sociálního zabezpečení, která má tuto agendu na starosti.

Držím palce při zařizování.

S pozdravem

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz