Ve 44 letech jsem ovdověla. Mám nárok na vdovský důchod, když manžel nepobíral invalidní ani starobní důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 27. 9. 2023 zobrazit původní dotaz

V roce 2002 ve svých 44 letech jsem ovdověla. Manžel nebyl v invalidním ani starobním důchodu.Mam nárok na vdovský důchod?

Hana Kadrmasová

Píšete, že jste v roce 2002 ve svých 44 letech ovdověla. Ptáte se, jestli máte nárok na vdovský důchod, i když manžel nepobíral invalidní ani starobní důchod.

Dobrý den,

nejprve mi dovolte vyjádřit upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho manžela.

Žádost o důchod sice lze podat i zpětně, ale nárok na výplatu pozůstalostního důchodu zaniká po 5 letech. Pokud jste tedy ovdověla v roce 2002 nárok na vdovský důchod bohužel již nemáte.

Pokud by se jednalo o překlep a ovdověla jste v roce 2022 platí následující.
Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod anebo v případě, že ještě nebyl příjemcem důchodu, ale ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní). Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje pouze tehdy, jestliže manžel zemřel následkem pracovního úrazu.
Pro bližší informace se lze obrátit přímo na příslušnou pobočku ČSSZ nebo na call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248.

S úctou

Anna Hašplová

Dotaz zodpovídá

PhDr. Anna Hašplová

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz