Vdovský důchod jsem pobírala v letech 2005-2018. Jsem narozena v r. 1968. Budu mít nárok na jeho obnovu?

Odpověď na dotaz ze dne 23. 4. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,ovdověla jsem v roce 2005,jsem narozena 28.6.1968,pobírala jsem vdovský důchod,syn dovršil 26 let 4.7.2018 do této doby byl studentem,důchod mi byl ukončen mám nárok na obnovu důchodu děkuji za odpověď Havlíčková Ladislava

Ladislava

Vdovský důchod jste pobírala od roku 2005 do 4.7.2018, kdy syn dosáhl věku 26 let. Narodila jste se 28.6.1968. Ptáte se, jestli budete mít nárok na obnovu vdovského důchodu.

Dobrý den,

předpokládám, že jste vdovský důchod pobírala od roku 2005 do r. 2018 bez přerušení. V tom případě se nárok na obnovu bude řídit staršími podmínkami platnými do 31.12.2009. Nárok na obnovu budete mít, pokud ve lhůtě do pěti let od zániku nároku, splníte alespoň jednu z následujících podmínek:

  • péče o nezaopatřené dítě,

  • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

  • invalidita ve třetím stupni (plná invalidita),

  • dosažení věku 55 let u vdovy, u vdovce 58 let (nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší).

Váš dotaz pravděpodobně směřuje k podmínce věku. Tu podle Vámi uvedených údajů splníte. 55 let Vám bude 28.6.2023, což je před uplynutím pětileté zákonné lhůty.

O obnovu vdovského důchodu bude potřeba požádat na příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení.

S pozdravem za poradnu

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz