Zamítnuté žádosti o vdovský a sirotčí důchod

Odpověď na dotaz ze dne 8. října 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Letos v lednu jsem ovdověla a zůstala jsem sama se čtyřletým synem a dvěma dcerami ve věku 6 a 8 let. S manželem jsme spolu měli pouze syna. Žádala jsem o vdovský a sirotčí důchod už kvůli malému,ale pro nesplnění ani jedné z podmínek pro nárok,bylo vše v dubnu letošního roku zamítnuto. Manželovi bylo 34 let a v rozhodném období deseti let před smrtí měl hrazené pojištění pouze po dobu 1.roku a 354 dnů. Na toto rozhodnutí z OSSZ jsem odvolání nepodávala a až teď nedávno jsem se dozvěděla,že jsem mohla poslat žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o zmírnění tvrdosti zákona alespoň ohledně sirotčího důchodu. Z jednoho článku odsud jsem se ale dozvěděla,že tuto žádost můžu poslat pouze do 2 měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. Mohla bych vás poprosit o radu,co v takových případech dělat,když jsem tuto lhůtu propásla a od tohoto rozhodnutí už uplynulo půl roku? Předem vám moc děkuji za odpověď.
Lucka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že jste v lednu ovdověla a zůstala sama se třemi dětmi. Váš nejmladší syn byl i synem zemřelého manžela ostatní děti ne. Žádala jste o vdovský a sirotčí důchod, ale byly Vám zamítnuty z důvodu nesplnění potřebné podmínky pojištění. Odvolání pro zmírnění tvrdosti zákona jste však nepodala v příslušné době. Ptáte se, co v takovém případě máte dělat, když jste propásla lhůtu k podání odvolání.

Dobrý den, paní Lucko,

předem bych Vám ráda vyjádřila upřímnou soustrast s úmrtím manžela. Není to snadné zůstat matkou samoživitelkou bez potřebné podpory. Bohužel Vám nemohu než potvrdit, že nárok na pozůstalostní dávky skutečně nemáte, a to ani v případě Vašeho syna, kde zákon připouští zmírnění u dětí sirotků a krátí potřebnou dobu pojištění na polovinu. U Vašeho manžela by to znamenalo 2 a půl roku, což bohužel není Váš případ.

Odvolání či žádost pro Ministerstvo práce a sociálních věcí je také vázáno na dobu 2 měsíců od rozhodnutí. Termín jste tedy skutečně propásla. Nemohu Vám lépe poradit, než žádost poslat i tak, s vysvětlením v jaké jste situaci a jak k tomu došlo.

Přeji Vám zdárné vyřešení nelehké situace.

S úctou,

Olga Cordiner