Vdovecký důchod mi odebrali, když děti přestaly chodit do školy. Kdy mám znovu nárok na vdovecký důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 27. 5. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrej den chtěl bych se optat byl mně odebrán vdovský důchod když děti nechodí do školi mají syn 36let dcera 33let odkdy mám nárok na vdovský důchod děkuji

Alois

Jestli tomu dobře rozumím, tak Vám přestal být vyplácen vdovecký důchod z důvodu, že děti již nestudovaly. Dětem je nyní 36 a 33 let. Ptáte se, kdy můžete mít znovu nárok na vdovecký důchod.

Dobrý den,

vdovecký důchod může být znovu obnoven, pokud je v zákonné lhůtě splněna některá z následujících podmínek:

  • péče o nezaopatřené dítě,
  • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • invalidita ve třetím stupni (plná invalidita),
  • dosažení určitého věku – tato podmínka se s novelizacemi zákona měnila – je třeba vycházet z podmínek platných v době přiznání vdoveckého důchodu, např. pro důchody přiznané v roce 2000 platí pro vdovce podmínka dosažení 58 let věku; od roku 2010 podmínka dosažení věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk vdovce.

Zákonná lhůta, ve které je obnova důchodu možná, se bude opět odvíjet od data, kdy Vám byl vdovecký důchod přiznán, např. pro důchody přiznané v roce 2000 platila lhůta pětiletá, od roku 2012 je tato lhůta pouze dvouletá.
Pro konkrétní odpověď na Vaši otázku bude třeba znát data, kdy Vám byl vdovecký důchod přiznán, kdy Vám nárok zanikl a Vaše datum narození pro stanovení podmínky věku.

Nárok na obnovu důchodu je možné přiznat i zpětně, jeho výplata je možná maximálně za posledních 5 let.

Zcela konkrétně Vám po sdělení Vašeho rodného čísla mohou odpovědět na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení nebo v telefonickém klientském centru České správy sociálního zabezpečení.

S pozdravem

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz