V září nastoupím na denní studium a do práce na HPP. Bude mi přiznán sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 15. srpna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně sirotčího důchodu a práci při něm. Od září nastupuji do školy s denním studiem a zároveň na práci na HPP, chci se tedy zeptat jestli mi bude důchod přiznán a nebo ne. Děkuji
Nikola Navrátilová

Dobrý den,

budete-li studovat v denním studiu a bude Vám do 26 let věku, sirotčí důchod by Vám měl být přiznán. Omezení typu a výše výdělku je pouze u studia kombinovaného/dálkového, pokud byste tedy měnila typ studia, doporučuji se informovat na níže uvedeném Call centru. Sirotčí důchod lze pobírat, pokud splňujete podmínky nezaopatřeného dítěte, ve zkratce uvádím základní podmínky.

Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje),
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Více informací bude k dispozici na Call centru České správy sociálního zabezpečení.

Přeji hodně štěstí do práce i do studia.

S pozdravem

Veronika Drnková