V ústavní péči údajně nemohou vzít část platby ze sirotčího důchodu syna, k čemu tedy sirotčí důchod slouží?

Odpověď na dotaz ze dne 1. 8. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, můj mentálně postižený syn žije v ústavní péči, kde jsem doposud hradila částku zhruba 3500 Kč za jeho pobyt v ústavu měsíčně. Dále do ústavu chodil přídavek na dítě ve výši zhruba 1500 Kč, který mu teď byl pozastaven, protože v květnu 2023 mu přišlo 349000 Kč sirotčího důchodu (doplatek asi 3 roky zpětně).
No a v ústavě mi teda řekli, že v měsících srpen, září, říjen 2023 nebude brát již zmíněný přídavek na dítě a tu částku 1500 Kč budu muset doplatit já ze svého, protože údajně ze sirotčího důchodu si to vzít nemůžou, přesto, že tam nyní má na vkladní knížce cca 400000 Kč. K čemu tedy tento sirotčí důchod slouží?

Michaela
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete nám, že je Váš syn s mentálním postižením v ústavní péči. Syn pobírá sirotčí důchod, který mu byl vyplacen zpětně a nyní má na vkladní knížce 400 000,-. Díky tomu jste také na příští čtvrtletí přišli o přídavek na dítě 1500,-, který jste využívali k úhradě části nákladů na pobyt. Dle domova nemohou tuto částku vzít ze sirotčího důchodu. Ptáte se, k čemu sirotčí důchod slouží?

Dobrý den, paní Michaelo,

v poradně poskytujeme pouze základní informace k pozůstalostním důchodům. Váš dotaz je více komplexní a spíše právnického charakteru. Zákon přesně nestanovuje, k čemu může být sirotčí důchod využit. 

zákoně o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.) je uvedeno, že je sirotčí důchod dávkou důchodového pojištění, která má sloužit ke krytí ztráty přijmu z důvodu úmrtí živitele. Tato finanční podpora má tedy přispět k naplňování životních potřeb a zachování životní úrovně nezaopatřeného dítěte po ztrátě jeho rodiče/rodičů či osoby, která měla toto dítě v péči nahrazující péči rodičů. 

Možná podobně jako Vám, mi přijde, že by část nákladů na živobytí a stravu syna v domově mohla být hrazena ze sirotčího důchodu. Obzvlášť v situaci, kdy jste skrze tento příjem přišli o přídavek na dítě. Vy, jako matka, máte vůči synovi vyživovací povinnost a část platby by tedy měla jít i za Vámi. Pracovnice Domova pro osoby se zdravotním postižením (Dozp) mi sdělila, že opravdu nemohou čerpat jakoukoliv částku z peněz, které náleží dítěti do jeho 18 let. Dle pracovnice Dozp by o takové změně musel rozhodnout soud.

Doporučila bych Vám se ve věci obrátit na některou z občanských nebo právnických poraden. Bližší informace by mohli mít i na Oddělení sociálně právní ochrany dětí podle místa bydliště.

Za poradnu

Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz