V usnesení o dědictví po mém otci byla pominuta má úhrada pohřbu a mnou zaplacený dluh otce. Je rozhodnutí platné?

Odpověď na dotaz ze dne 19. 7. 2023 zobrazit původní dotaz

V protokolu o jednání z řízení o pozůstalosti po mém otci notářka neuvedla to, že vypravitel pohřbu má dostat od dalších dvou dědiců po jedné třetině z peněz zaplacených vypravitelem pohřbu, to jsem byla já a také to, co vypravitel pohřbu zaplatil za dluhy zemřelého. Při mém dotazu uvedla ,že vlastně všechno bylo zaplaceno, tak to nejsou dluhy . To vše by se mělo přece odečíst od hodnoty celkového dědictví a potom by měla v usnesení zapsat, že tyto peníze mi další dvě sestry mají dát, ne? V usnesení se už o tom nezmínila vůbec . Mám teď velké problémy se získáním těchto peněz a to už je přes rok po pohřbu mého otce. Celkem jsem zaplatila 35573 Kč. Pokud vše bylo zapsáno špatně , je toto usnesení vůbec platné ? Děkuji za zodpovězení otázky.

Alena Leciánová Lichnovská
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

V protokolu o jednání z řízení o pozůstalosti po Vašem otci notářka neuvedla dluh, který jste po otci uhradila ani Vámi uhrazené náklady za vypravení pohřbu. Máte nyní potíže peníze od svých sester získat a ptáte se nás, jestli je v tomto znění usnesení platné.

Dobrý den,

notářka je při řízení povinna zjišťovat, které dluhy zemřelého patří do pasiv pozůstalosti. Dluhy, které patří do pozůstalosti, pak hradí dědici buď poměrně nebo dle domluvy. Do dluhů samozřejmě patří i pohledávka za vypravení pohřbu tomu dědici, který pohřeb vypravil a zaplatil. Stejně tak jestliže jste před koncem řízení o pozůstalosti uhradila dluh po Vašem otci, máte právo od ostatních dědiců požadovat zaplacení poměrné části splaceného dluhu.

To, že notářka tyto dluhy v rozhodnutí neuvedla, nezakládá neplatnost vydaného rozhodnutí. Neznamená to ale, že své pohledávky nemůžete po ostatních dědicích vymáhat. Dědici odpovídají za všechny dluhy zemřelého, a to i takové, které nejsou uvedeny v rozhodnutí o pozůstalosti. Své pohledávky proto můžete vymáhat žalobou u soudu, kde musíte prokázat, že jste vypravila pohřeb a zaplatila dluh za zemřelého, a že ostatní dědici se na těchto platbách nijak nepodíleli.

Jestliže Vám stále běží lhůta pro odvolání, která činí 15 dnů od doručení rozhodnutí o pozůstalosti, můžete podat odvolání pro nesprávná skutková zjištění notářky během pozůstalostního řízení.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz