V srpnu mi byl pozastaven sirotčí důchod, obnova prý trvá 2 měsíce. Vyplatí mi jej i za tyto měsíce?

Odpověď na dotaz ze dne 20. září 2018 zobrazit původní dotaz
Mám od srpna pozastavený sirotčí důchod, ale nakonec ve studiu pokračuji. Bylo mi řečeno, že obnovení bude trvat až 2 měsíce, chtěl jsem se zeptat, jestli dostanu sirotčí důchod i za září a říjen po schválení žádosti.
David
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, zda dostanete sirotčí důchod i za předchozí měsíce, a to mezi jeho pozastavením od srpna až do schválení žádosti.

Dobrý den, Davide,

pokud jste ukončil studium a budete v následujícím školním (akademickém) roce pokračovat ve studiu jinou formou nebo na jiné škole, předložíte ČSSZ nové potvrzení o studiu. Doklad o studiu musíte předložit i v případě, že jste studium znovu zahájil po předchozím přerušení studia. Potvrzení můžete doložit opožděně, když škola vydá potvrzení až po zápisu ke studiu, a proto není potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky. ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období automaticky doplatí.

Zdravím Vás

Oldřich Hanibal