V roce 2015 mi byl odejmut vdovský důchod, v rozhodnutí uvádí 2 letou lhůtu pro obnovu. Je to správně?

Odpověď na dotaz ze dne 26. června 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem: nárok na vdovský důchod mi vznikl v roce 2007. V roce 2011 nárok zanikl, 2013 byl důchod obnoven a v roce 2015 mi byl důchod rozhodnutím odejmut, nikoliv zastaven. V rozhodnutí (ne v odůvodnění, je to napsáno pod odstavcem "..bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno..." ) byla uvedena dvouletá doba, do kdy nárok na důchod vznikne znovu. Letos jsem dovršila věk 55 let a požádala o opětovné přiznání. Žádost byla zamítnuta s tím, že "některá z podmínek musela být splněna do dvou let". Domnívám se, že nárok na obnovení vdovského důchodu mám, protože jsem do 5 let od zániku dosáhla věk 55 let a že rozhodnutí o odejmutí je chybně uvedena doba dvou let. Děkuji. S pozdravem Marcela
Marcela
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás na Váš nárok na obnovení vdovského důchodu.

Vážená paní Marcelo,

popisujete, že Vám byl důchod přiznán v roce 2007, zanikl v roce 2011, byl obnoven v roce 2013 a následně rozhodnutím odejmut v roce 2015 s tím, že pro obnovení musíte splnit některou z podmínek do dvou let. Domníváte se, že máte nárok na obnovení, protože jste do 5 let splnila podmínku důchodového věku.

Chápu, že jste došla k názoru, že nárok na obnovení máte. Pravděpodobně jste ještě v roce 2011 měla možnost splnit některou z podmínek do pěti let. Bohužel dle nám dostupných informací se lhůta pro splnění podmínek na obnovení vdovského důchodu změnila. Z toho důvodu byste po zániku důchodu v roce 2015 musela splnit některou z podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Ve Vašem případě tedy mezi rokem 2015 a 2017. Pokud byste si uvědomila, že jste v tomto období některou podmínku plnila, tak je možné o důchod zažádat zpětně a ČSSZ může důchod i pět let zpětně vyplatit. Doporučuji tedy, abyste se v takovém případě obrátila na Call centrum ČSSZ, kde si můžete tyto informace ověřit a po sdělení Vašeho rodného čísla se můžete bavit zcela konkrétně.

S pozdravem

Sára Balabánová