V roce 1991 tchánovi vznikl nárok na vdovecký důchod. Je možné o něj žádat zpětně?

Odpověď na dotaz ze dne 15. 2. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, mám dotaz ohledně tchána . Ovdověl v roce 1991 a nikdy si nezažádal o vdovský důchod . Jeho manželka zemřela a měla invalidní důchod a můj dotaz jestli má teď nárok si zažádat zpětně a sám je teď pět let má starobním důchodě . Děkuji

Hana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete o svém tchánovi, který v roce 1991 ovdověl a měl v té době nárok na vdovecký důchod, o který ale nepožádal. Ptáte se, zdali může o vdovecký důchod žádat zpětně.

Dobrý den, paní Hano,

v době, kdy Vašemu tchánovi zemřela manželka, měl nárok na pobírání vdoveckého důchodu po dobu jednoho roku. Poté by měl nárok na pokračování vdoveckého důchodu v případě, že by splnil jednu z následujících podmínek:
a) pečoval o nezaopatřené dítě (studující a mladší 26 let),
b) pečoval o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečoval o svého rodiče nebo rodiče zemřelé manželky, který s ním žil v domácnosti a byl závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
d) byl sám invalidní,
e) dosáhl věku, který stanoví znění zákona před rokem 1996.

Mohl mít možnost znovu obnovit vdovecký důchod, pokud by splnil jednu z výše uvedených podmínek do 5 let od zániku předchozího nároku.
Nárok na vdovecký důchod také zaniká uzavřením nového manželství.

O vdovecký důchod lze žádat zpětně v případě, že Váš tchán splňoval jednu z výše uvedených podmínek až do dovršení věku, který stanovuje původní znění zákona (toto si prosím ověřte na okresní správě sociálního zabezpečení). Pokud by podmínky splňoval, může poté zažádat o obnovu vdoveckého důchod. Zpětně se vyplácí jen po dobu předchozích 5 let.
Přesné informace obdržíte na okresní správě sociálního zabezpečení, kde se po nahlášení rodného čísla tchána, může bavit zcela konkrétně.

S pozdravem

Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz