V mém bytě před dvěma měsíci zemřel nájemník. Notářka neumožní vstup do bytu, i když pozůstalý souhlasí.

Odpověď na dotaz ze dne 14. 2. 2024 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, v mém bytě zemřela osoba běžnou smrti ( bez cizího zavinění). Dotyčný bydlel v bytě sám a má jediného pozůstalého se kterým jsem v kontaktu a na všech potřebných věcech ohledně vyklízení bytu domluvení. Od této události už to je dva měsíce bez větrání bytu nebo jakéhokoliv
zkontrolování jestli je vše v pořádku co se týče bytu.
Paní notářka nám nechce umožnit vstup do bytu a ani mě nechce o dalších postupech informovat.Bylo mi sděleno že mě nemusí o ničem informovat že s tím nemám nic společného. Na dotaz koho se mám zeptat na další informace a postup mi bylo sděleno že se mám zeptat svého právníka. Proč by jsem si
měla najímat právníka když se mě to podle paní
notářky vůbec netýká. Já pouze potřebují vyklidit
byt a umožnit tak další obývání bytu.
Co tedy mám dělat v takové situaci? Na policii mi
bylo řečeno že s tím nemají nic společného a paní
notářka se mnou odmítá komunikovat a informovat mě o dalším postupu. Nechápu v čem je tedy problém, když s pozůstalým jsem na všem domluvená.
Předem Děkuji

Majitel bytu

Píšete, že ve Vašem bytě zemřela osoba. Dodáváte, že k úmrtí došlo bez cizího zavinění. S jediným pozůstalý jste domluvená na vyklizení bytu. Píšete, že Vám ale notářka nechce umožnit vstup do bytu a ani Vás nechce informovat o dalším postupu. Byt je už dva měsíce nevětraný a Vás zajímá a jak do něj získat přístup a umožnit jeho další obývání.

Dobrý den,

vyklizení bytu je třeba primárně řešit s dědici. Jako pronajímatel si potřebujete zejména ověřit, zda je dědic skutečně jen jeden, zda na něj přešla práva z nájemní smlouvy a domluvit se na případné výpovědi nájemní smlouvy. Následně může dojít k vyklizení bytu. Běžnou správu bytu můžete, myslím, po domluvě s dědicem provést Vy nebo dědic sám. Problém by mohl nastat v situaci, kdy by dědiců bylo více a bylo by sporu o tom, na koho přešla práva z nájmu, kdo bude dědicem věcí v bytě apod.

Policie má pravdu v tom, že v tomto případě, kdy není podezření z cizího zavinění smrti, není co dalšího by mohla v této situaci podniknout. Notářka taktéž neřeší vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem. Pro ni je důležité vědět, co je součástí pozůstalosti a pozůstalost projednat s relevantním okruhem dědiců.

Podrobněji úpravu přechodu nájmu na dědice upravuje § 2279 a následující občanského zákoníku.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz