V dubnu 2021 mi zemřel manžel a rok jsem pobírala vdovský důchod. Mám nárok na jeho obnovení?

Odpověď na dotaz ze dne 17. 8. 2022 zobrazit původní dotaz

16.4.2021 mi zemřel manžel narozený 17.5.1956 můj věk 24.9.1964. Důchod jsem brala rok. Mám nárok na obnovení. Děkuju Hodacova

Marie Hodacova

Píšete, že v dubnu 2021 zemřel ve věku necelých 65 let Váš manžel. Uvádíte, že sama jste narozena 24. září 1964, a ptáte se, zda budete mít nadále nárok na vdovský důchod.

Dobrý den, paní Hodačová,

úvodem mi prosím dovolte vyslovit upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho manžela.

Aby Vám mohl být obnovena výplata vdovského důchodu, musela byste splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

• péče o nezaopatřené dítě,
• péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
• péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
• invalidita třetího stupně,
• dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda splňujete některou z prvních čtyř výše uvedených podmínek. Pokud bychom brali v úvahu pouze pátou uvedenou podmínku dosažení věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nárok na obnovení výplaty vdovského důchodu bohužel nemáte.

Pokud byste v období do dvou let od 16. 4. 2022, kdy Vám zanikl nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku od úmrtí manžela, některou z výše uvedených podmínek splnila (například byste začala pečovat o některého z rodičů, který by byl závislý na péči jiné osoby v alespoň II. stupni), nárok na vdovský důchod by Vám opět vznikl.

S úctou

Zuzana Koutná

Dotaz zodpovídá

Mgr. Zuzana Koutná

PhDr. Zuzana Koutná

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz