V domově pro tělesně postižené mi vraceli část příspěvku na péči za dny strávené doma. Opravdu už letos nemusí?

Odpověď na dotaz ze dne 23. ledna 2020 zobrazit původní dotaz
jsem vozíčkář v domově pro tělesně postižené a do lonského roku nám byla vracena poměrná část s přípěvku na péči za dny strávené doma, od nového roku prý už nám nic vracet nemusí . Je to pravda?
petr
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Rád byste věděl, zda domov pro tělesně postižené, kde bydlíte, postupuje správně, když Vám tvrdí, že od nového roku již nemusí vracet část příspěvku na péči za dny strávené doma.

Dobrý den, Petře,

zákon o sociálních službách se od nového roku nezměnil. Pokud by došlo k nějaké změně, musel by domov změnit smlouvu, kterou s Vámi uzavřel.

Podle zákona o sociálních službách je úhrada za péči v případě pobytových služeb s výjimkou týdenních stacionářů stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. To znamená, že zařízení má nárok při pobytu klienta na celý příspěvek. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb musí obsahovat i výši úhrady za sociální služby a způsob jejího hrazení. Výslovně však zákon o sociálních službách vratky úhrad za ubytování, stravu ani péči neřeší. Proto se zde uplatňuje smluvní ujednání, kde jsou uvedeny informace o tom, jak to bude s úhradami a případnými vratkami.

Pokud uživatel služby není v zařízení některé dny přítomný, tak mu zařízení neposkytuje potřebnou pomoc, respektive „péči ve sjednaném rozsahu“, a proto nelze po uživateli žádat úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku. Poměrná část příspěvku vyjadřující dobu nepřítomnosti uchazeče v zařízení má sloužit příjemci příspěvku k zajištění potřebné pomoci prostřednictvím někoho jiného, než je zařízení.

Domnívám se, že v případě předem nahlášené nepřítomnosti v domově, by Vám mělo toto zařízení i nadále vracet poměrnou část tohoto příspěvku na péči.

V případě neshody Vám doporučuji obrátit se na zřizovatele Vašeho domova.

Doporučuji Vám ke zhlédnutí článek veřejného ochránce práv ze dne 17. března 2011.

Zdravím Vás,

Oldřich Hanibal