V dědickém řízení mě zastupuje matka, je mi 17 let. Jak je možné, že bylo zastaveno bez mé přítomnosti?

Odpověď na dotaz ze dne 16. března 2020 zobrazit původní dotaz
Jak to že může být dědictví zastaveno bez mé přítomnosti? (nezletilé 17 dcery) mým zákonným zástupcem je má matka. Notářka řekla že má matka nemá žádnou pravomoc.
Natálie

Dobrý den,

s ohledem na nedostatek informací nejsem bohužel schopná kvalifikovaně odpovědět. Mohu se pouze domnívat, že dědické řízení mohlo být zastaveno proto, že zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo zanechal majetek pouze nepatrné hodnoty. V takovém případě je dědické řízení zastaveno a majetek (je-li nějaký) je vydán vypraviteli pohřbu.

Obecně k zastoupení nezletilého dědice v dědickém řízení mohu uvést, že nezletilý nemá procesní způsobilost a nemůže jednat před soudem sám. Proto musí být zastoupen. Nejčastěji je zastoupen svými rodiči, ledaže hrozí střet zájmů mezi rodičem a dítětem. Pak je třeba, aby soud nezletilému jmenoval opatrovníka, a to buď někoho z okruhu osob blízkých nezletilému, nebo advokáta, případně orgán sociálně právní ochrany dětí. Pokud tedy ve Vaší situaci hrozí střet zájmů, je možné, že bude třeba jmenovat Vám opatrovníka a že Vás v řízení nebude moci zastoupit Vaše matka.

S pozdravem

Barbora Vráblová