V dědickém řízení jsem zastupovala pozůstalé, bude to tak i při prodeji domu zesnulého. Uvádí se rodná čísla?

Odpověď na dotaz ze dne 17. listopadu 2020 zobrazit původní dotaz
v dědické řízení notářka neuvedla rodné číslo pozůstalým ze Slovenska, které jsem zastupovala já v dědickém řízení na základě plné moci, vše je v pořádku, zajímalo by mně jestli při prodeji domu po zemřelém , kde je taky budu zastupovat musím uvést jejich rodné číslo, nebo se to při zastupování neuvádí?
Marcela

Dobrý den,

nejsem si úplně jistá, jestli správně chápu Vaši otázku. Proto pouze obecně uvádím, že identifikace smluvních stran kupní smlouvy nevyžaduje uvedení rodného čísla, stačí pouze datum narození. Rodné číslo však bude třeba vyplnit v návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, který je třeba podat v návaznosti na uzavření kupní smlouvy, aby došlo k nabytí vlastnického práva k nemovitosti kupujícím. V tomto formuláři je rodné číslo účastníků vkladového řízení, tedy prodávajícího a kupujícího, povinným údajem.

S pozdravem

Barbora Vráblová