V červnu jsem skončila střední školu, v lednu mi bylo 18 let. Mám nárok na zpětnou výplatu sirotčího důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 18. srpna 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den chtěla bych se zaptat . Zda mám nárok na zpetnej sirodci důchod který byl v lonckem roku vyplacen me sestře já jsem v červnu ukocila středoškolské vzdělání byla jsem v peci babičky od dubna bydlim z přítelem protože jsem v lednu dovršila věku 18 let proto by me zajímalo jestli mám nárok na to co dostala ma sestra děkuji
Karolina
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vaše sestra pobírala loni sirotčí důchod a ptáte se, zda i Vy máte zpětně nárok na vyplacení sirotčího důchodu.

Dobrý den, Karolino,

jestli tomu dobře rozumím, byla jste svěřena do péče babičky. Zákon stanovuje, že když je nezletilé dítě svěřené do péče, jeho sirotčí důchod je vyplácen zákonnému zástupci – ve Vašem případě pravděpodobně babičce. Pokud splňujete podmínky nezaopatřenosti dítěte (níže) a máte-li stále nárok na sirotčí důchod po 18. roku věku, můžete požádat o vyplácení dávky na Váš účet. Žádá se podáním příslušného formuláře na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Zákon určuje, kdo je nezaopatřené dítě – dítě do 18 let nebo dítě až do 26 let v případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje), nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu ve třetím stupni.

Pokud jste po dovršení plnoletosti nedoložila na správě sociálního zabezpečení, že Váš nárok na sirotčí důchod trvá, pravděpodobně Vám byla výplata sirotčího důchodu automaticky zastavena. Pokud podmínky splňujete a chcete dál pobírat důchod, je třeba podat žádost a doložit např. denní studium potvrzením na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Ráda bych Vás podpořila v tom, abyste kontaktovala Call centrum České správy sociálního zabezpečení na telefonním čísle 800 050 248, kde Vám mohou odpovědět konkrétně.

Přeji hodně štěstí.

S pozdravem

Veronika Drnková