Už devět měsíců nemáme výsledek pitvy tatínka. Na koho se obrátit?

Odpověď na dotaz ze dne 20. 12. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, tatínek nám umřel 23.3. doma ve svém bytě, pitvu mu dělali v Ústí, několikrát sestra volala jaká byla příčina smrti a bylo jí řečeno že toho mají hodně ať si zavola jindy, dosud nevíme a je to už devět měsíců, koho máme kontaktovat na koho se obrátit, tatínek se jmenoval Michal Béreš, 19.11.1941 děkuji za odpověď

Renata J.

Píšete, že Váš tatínek zemřel před devíti měsíci u sebe doma, byla provedena pitva. Vaše sestra několikrát marně telefonicky zjišťovala příčinu úmrtí. Ptáte se, na koho se máte obrátit.

Dobrý den,

pitevní protokol si mohou vyžádat osoby blízké zemřelého člověka. Jako dcera jste osobou blízkou, takže na kopii pitevního protokolu máte právo. Stejně tak máte právo na kopii dalších částí zdravotnické dokumentace.

K dokumentaci se můžete dostat dvěma způsoby. Nemocnici můžete písemně požádat o nahlížení do zdravotnické dokumentace, nemocnice Vám dokumentaci připraví a Vy pak v rámci nahlížení do dokumentace můžete pořizovat fotografie kterékoliv části dokumentaci nebo dokumentace jako celku. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je zdarma a zpravidla ho nemocnice umožní do několika dnů. Druhou možností je písemně požádat o zaslání kopie zdravotnické dokumentace. Do žádosti vypíšete údaje o tatínkovi a části zdravotnické dokumentace, kterou chcete nakopírovat, příp. uvedete, že žádáte o kopii celé zdravotnické dokumentace. Na pořízení kopií má nemocnice 30 dnů a může za to požadovat poplatek.

Podrobnější informace k podání žádosti budou uvedeny na webových stránkách nemocnice. K žádosti bude třeba přiložit dokument, kterým doložíte, že jste dcerou tatínka (zpravidla rodný list).

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz