Uvažuji o sepsání dříve vysloveného přání. Jak postupovat?

Odpověď na dotaz ze dne 31. 8. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
k otázce života a smrti přistupuji s osvícenským nadhledem, daruji své mrtvé tělo k vědeckým účelům.
Dochovali jsme s manželkou - lékařkou rodiče v dlouhodobé domácí péči na jejich přání. V jejich poslední části života jsme se snažili co nejvíce vyhovět nárokům na jejich přání a komfort. Mám tuto zkušenost a hodlám podniknout všechny možné kroky k tomu, abych se vyhnul dlouhodobému procesu umírání, což považuji za nejzbytečnější a nejnepříjemnější proces v lidském životě, jak pro nemocného, tak pro pečující osoby.
Jsem zastáncem eutananzie, jež jednou z pokročilých zemí pronikne i do ČR, jak uvedl prof. Pafko. I pak bude právní proces zdlouhavý, trpícímu jde o každý okamžik. Opiáty není možné dávkovat vždy v potřebných dávkách, neboť je třeba zamezit způsobení smrti a navíc není spolehnutí na to, že budou řádně poskytovány. Stát se obětí muk zásadně nepřeji nikomu, ani sobě. Rád bych sepsal alespoň prohlášení o neoživování, púřípadně podobný dokument, avšak tento nebude respektován, pokud uplyne delší doba, což je velmi omezující.
Je nějaké účinné řešení?
----------------------------------------
Uvažuji vážně o provedení preventicvní autoeutanazie, (racionální sebevraždy)pokud jsem ještě toho schopen. Lidská společnost nedospěla k řešení problému, jenž se pro trpícího umírajícícho najednou stává hlavním a jediným tématem k řešení, s kterým si celý život hlavu nelámal a lituje, že neučinil ani to nejmenší pro zamezení svých zbytečných posledních bolestí. Zákonodárci by měli projít školením v praxi spojeným s vlastním zážitkem.
Jsem si vědom, že nelze schvalovat můj názor a že právní prostředí je takové, jaké je.
Jde mi o nalezení maximální možnosti k řešení -
zda je možné pravidelně aktualizovat prohlášení s přáním o neoživování
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(neprodlužování života).
Jak takový proces co nejjednodušeji realizovat?
Lze se domluvit s praktickým lékařem, sepsat prohlášení, nechat ověřit podpis a
poté vše aktualizovat dalším ověřeným podpisem?
Jak často aktualizaci provádět?
Obávám se, že právo tuto otázku neřeší a že ani samotné prohlášení nebude respektováno, nebude např. po ruce.
Kdybych věděl, že to bude mít smysl, nechal bych si nápis neoživovat vytetovat na viditelné místo. Prosím, aby mé extravagantní názory nebyly zlehčovány. Každý, kdo jednou se ocitne v marných bolestech mi dá za pravdu, až bude pozdě pro něho samotného.
Děkuji za pochopení.
Jiří Vlach

Ing. Jiří Vlach
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Máte zkušenost s dlouhodobou péčí o rodiče. Z dlouhého umírání máte obavu a přál byste si podniknout kroky, které vás samotného toho ušetří. Nejste spokojený se současnou legislativou v této oblasti, ale rozumíte tomu, že je nutné právní úpravu respektovat. Rád byste sepsal dříve vyslovené přání. Ptáte se jak postupovat a jak zajistit, aby dokument byl stále aktuální a respektovaný.  

Dobrý den,

současná právní úprava zakotvuje možnost sepsání dříve vysloveného přání. To je dokument, prostřednictvím kterého můžete odmítnout jakékoliv zdravotní služby, včetně resuscitace, přístrojové podpory nebo jiné život prodlužující terapie. Jak uvádíte ve svém dotazu, dříve vyslovené přání je potřeba sepsat na základě poučení lékaře, tímto lékařem může být i registrující praktický lékař. Váš podpis na dokumentu musí být úředně ověřen. 

Aktualizaci dříve vysloveného přání zákon neukládá, zahraniční doporučení nicméně uvádí, aby se dokument aktualizoval přibližně jednou za pět let nebo v případě změny zdravotního stavu nebo změny přání pacienta. V novém znění dříve vysloveného přání je vhodné uvést, že toto nahrazuje znění předešlé, aby nevznikly pochybnosti o tom, které znění má být relevantní a jaká přání mají být respektována. Co se týče dostupnosti dříve vysloveného přání. Obecně se doporučuje, aby měl člověk jedno vyhotovení u sebe, jedno u svého praktického lékaře a jedno u osoby, které důvěřuje a se kterou je úzce v kontaktu. Často právě blízcí mohou být těmi, kdo ošetřující lékaře informují o existenci dříve vysloveného přání. Další vyhotovení pak můžete založit do své zdravotnické dokumentace vedené u svých lékařů. Počet vyhotovení je vhodné zvážit především s ohledem na budoucí aktualizace.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz