Úřad práce požaduje vrácení příspěvku na péči, protože nebyla nahlášena změna pečující osoby. Odvolání proti rozhodnutí ÚP zamítlo i MPSV. Co je možné udělat, aby částka nemusela být vrácena?

Odpověď na dotaz ze dne 17. ledna 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, soused (81 let) silně nedoslýchavý, se mi svěřil se svým problémem, se ztrátou a povinností vrátiti příspěvek na péči. Ukázal mi rozhodnutí úřadu práce, že musí vrátit 22 400 Kč, protože neohlásil změnu pečující osoby do 8 dnů. Dále mi ukázal rozhodnutí MPSV o zamítnutí odvolání proti tomuto rozhodnutí, které je zdůvodněno tím, že po dobu 28 měsíců neměl zajištěnu péči osobou blízkou, asistentem sociální péče ani poskytovatelem sociálních služeb. Toto rozhodnutí je asi zákonně v pořádku. Protože opravdu velmi špatně slyší (i se sluchátkem), nejsem si jist, zda události líčí úplně přesně. Pobíral příspěvek na péči ve výši 800 Kč měsíčně, pečující osobou byl jeho syn. Ten je nyní v protialkoholní léčebně a problémy s alkoholem měl už delší dobu. ÚP (náhodou nebo na nějaký podnět) tento stav zjistil a prohlásil, že syn není a nebyl schopen o otce pečovat. Soused se hájil, že pokud syn byl v takovém stavu, že nemohl v bytě uklízet, uklízely jeho známé, kterým za úklid platil. Dotaz zní obecně, jak je mu možné pomoci, aby tuto částku nemusel vracet. Konkrétní dotaz : Je vůbec možné, zpětně prohlásit pečující osobu za nezpůsobilou pečovat? To mne napadá jako jediný způsob, jak toto rozhodnutí zrušit. Děkuji za odpověď Jiří
Jiří
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete o svém sousedovi, který pobíral příspěvek na péči I. stupně. Pečující osobou byl uveden jeho syn, který je ale již dlouhodobě hospitalizován v protialkoholní léčebně. Úřad práce nyní po Vašem sousedovi chce vrácení příspěvku za období 28 měsíců. Soused se odvolal proti rozhodnutí, načež přišlo rozhodnutí z MPSV o zamítnutí odvolání s odůvodněním, že po uvedenou dobu neměl soused zajištěnou pečující osobu. Ptáte se, co dělat, aby částku nemusel vracet. Ptáte se dále, jestli je možné zpětně prohlásit pečující osobu za nezpůsobilou pečovat.

Dobrý den, pane Jiří,

případ Vašeho souseda je bohužel komplikovanější a odpověď na Vaši otázku budete muset hledat u právního zástupce, pokud se rozhodnete dál případ řešit.
V současnosti je situace taková, že celý případ nabyl pravomocného rozhodnutí, které bylo dokonce stvrzeno MPSV a dle pracovníků úřadu práce je tedy těžko změnitelné. Pán měl oznamovací povinnost a bohužel nedoložil úřadu informaci o změně pečující osoby. Dle pracovnice úřadu práce se v podobných situacích klientům posílají opakované výzvy, aby novou pečující osobu doložili. Samozřejmě netuším, jak pracovníci v případě Vašeho souseda postupovali a neznám další podrobnější okolnosti případu. Obávám se ale, že Váš soused bude muset požadovanou částku vrátit. S úřadem práce se lze domluvit na splátkovém kalendáři.

Doporučila bych Vám se ve věci dále obrátit na některou z občanských poraden a zkusit v rámci nich nalézt právního zástupce, se kterým byste mohl probrat případné další cesty řešení, pokud existují.
Přeji Vašemu sousedovi i Vám úspěšné vyřešení nelehké situace.

S úctou

Olga Stránská