Ukončení pracovního poměru v souvislosti s akutní péčí o matku

Odpověď na dotaz ze dne 9. 7. 2014 zobrazit původní dotaz

Dobrý den.
Prosím o radu v naší situaci: Již přes rok máme doma moji 83letou tchyni, která má Alzheimra, je nahluchlá.
Dalším obyvatelem mé domácnosti je můj 50letý švagr
(bratr mé ženy ),který je mentálně postižený. Ten dochází do Charity (ráno jej vyzvednou, odpoledne vrátí). Jinak činnost žádná. My s manželkou pracujeme
(já na tři směny). Péče o ně je velmi vysilující. Oba pobírají invalidní důchody a příspěvek na péči.
Moje otázka zní: může manželka zůstat s nimi doma prakticky ze dne na den, nebo musí dát výpověď a čekat, až ji zaměstnavatel milostivě po dvou měsících propustí ? V žádném případě její situaci není nakloněn.
spíše naopak.
Děkuji za radu.
Olda

Olda
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že se společně s Vaší ženou staráte o manželčinu maminku i bratra, kteří s Vámi žijí ve společné domácnosti. Oba jsou nesoběstační a jejich dlouhodobě nepříznivý stav vyžaduje pomoc dalších osob. Oba pobírají invalidní důchod i příspěvek na péči. Péče o ně je velmi vysilující a nadále neúnosná při současném pracovním vytížení Vašem a Vaší ženy.
Ptáte se, zda může manželka prakticky okamžitě odejít ze svého zaměstnání, aniž by musela splnit dvouměsíční výpovědní lhůtu. Nepředpokládáte, že by domluva s jejím zaměstnavatelem byla možná.

Dobrý den, pane Oldo,

je mi líto, že zaměstnavatel Vaší ženy nemá pochopení pro obtížnou situaci, ve které se nacházíte, a není tudíž možné hledat řešení ve spolupráci s ním. Vaše žena však může apelovat na Zákoník práce, kde se v § 241, bodu (2) uvádí:

**„**Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.“

Pokud se výše popsaný případ nevztahuje k situaci Vaší ženy (např. mají-li její příbuzní přiznaný pouze I. stupeň závislosti nebo by ani zkrácení či jiná úprava pracovní doby nepomohla), domnívám se, že je nutné sjednanou či zákonnou výpovědní lhůtu dodržet. Mohu Vám ale doporučit např. konzultaci na příslušném Oblastním inspektorátu práce, kde Vám mohou podat přesné informace týkající se pracovního práva a Vaší ženě poradit, zda existují ještě jiná zákonná řešení okamžitého ukončení pracovního poměru v její situaci.

Upozorňuji ještě na možnost využití ošetřovného dle Zákona č. 187/2006, o nemocenském pojištění. Dle § 39-41 tohoto zákona má na ošetřovné nárok i zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti a podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů na jednoho ošetřovaného. Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Zaměstnanci vyhotoví potvrzení o potřebě ošetřování zpravidla praktický lékař nemocného. Zaměstnanec jej předá zaměstnavateli.

Péče o oba nesoběstačné členy vaší rodiny je nepochybně velmi náročná a vyčerpávající, zvlášť pokud trvá delší dobu a jste na to s Vaší ženou sami. Další možností, jak si částečně již nyní či do budoucna odlehčit, by bylo například využít pomoci pečovatelských či odlehčovacích služeb, které působí ve většině obcí a informace o nich i kontakty můžete získat například na sociálním odboru místně příslušného obecního úřadu.

Držím Vám palce a přeji, aby se Vaší ženě podařilo uvolnit se ze zaměstnání bez zbytečných nepříjemností. Cením si Vašeho společného rozhodnutí postarat se o manželčiny příbuzné v domácím prostředí a přeji, abyste měli k dispozici potřebné služby a oporu, která Vám umožní i potřebný odpočinek od každodenní péče.

Lucie Přádová

Dotaz zodpovídá

Mgr. Lucie Přádová

Mgr. Lucie Přádová

sociální pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz