Trvá nárok na sirotčí a vdovský důchod při studiu probíhajícím dle individuálního plánu?

Odpověď na dotaz ze dne 22. dubna 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, pobírám sirotčí důchod po zemřelém rodiči. Studuji na vyšší odborné škole a ve 2. ročníku je možné, že kvůli nedostatku studentů ve třídě, nám dají individuální plán. Chci se zeptat zda i při individuálním plánu mám já i moje maminka nárok na sirotčí a vdovských důchod. Děkuji za odpověď
Sára
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Obracíte se na nás s dotazem ohledně Vašeho sirotčího důchodu a vdovského důchodu Vaší maminky a zajímá Vás, zda nárok na oba tyto důchody potrvají v případě, že Vaše studium na vyšší odborné škole nebude nadále probíhat klasickou prezenční formou, nýbrž formou individuálního plánu z důvodu malého množství studentů ve třídě.

Dobrý den, slečno Sáro,

sirotčí důchod (dle zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění  zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění s účinností od 1.1.2012) náleží nezaopatřenému dítěti a za nezaopatřené dítě se pro tyto účely považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje)

  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Pokud je Vám tedy méně než 26 let a máte status studenta, nezáleží na tom, zda jde o dálkovou či prezenční formu studia. Nárok na sirotčí důchod by Vám tedy i v případě přechodu na individuální plán měl být zachován, stejně jako nárok Vaší maminky na důchod vdovský.

Pokud byste při studiu zamýšlela také pracovat, doporučuji prostudovat vzorový dotaz „výdělek a VŠ dálkově“, kde se můžete poučit o případných limitech výdělku a přípustné formě pracovní smlouvy.

Pro další podrobné otázky ohledně výplaty sirotčího důchodu můžete také kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, která Vám sirotčí důchod vyplácí. Na stránkách www.cssz.cz  najdete otvírací dobu Call centra. Sdělíte-li pracovnicím Vaše rodné číslo, můžete se bavit zcela konkrétně.

S přáním příjemných dní,

Lucie Přádová