Tři sourozenci jsme zdědili dům, dva ho chtějí prodat, jeden ho chce koupit sám. Má předkupní právo? Jak postupovat?

Odpověď na dotaz ze dne 7. července 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, jsme tři sourozenci a zdědili jsme dům, který je prázdný a neobývaný. Dva z nás chtějí dům prodat třetí osobě (cizímu zcela nezainteresovanému člověku) a jeden z nás chce koupit dům sám. Má větší váhu to, že o dům má zájem přímo jeden z dědiců a má tudíž na dům předkupní právo, nebo má větší váhu to, že dva ze tří dědiců mají stejný cíl? Nebo je možný takový postup, že dva dědicové vyplatí toho třetího a potom dům prodají? Je nějaká lhůta, po kterou by nemohli dům dále prodat? Děkuji za odpověď
Karel

Dobrý den,

každý spoluvlastník má ze zákona předkupní právo na ostatní spoluvlastnické podíly. Pokud tedy chcete své podíly prodat, je třeba je ke koupi nabídnout nejprve vašemu bratrovi. Výjimka z omezení daného předkupním právem spoluvlastníka existuje pouze pro případ, kdy je spoluvlastnický podíl převáděn na osobu blízkou.

Ideálním řešení by byla dohoda vás spoluvlastníků na společném prodeji domu. Pokud dohoda není možná, může každý z vás prodat svůj spoluvlastnický podíl s tím, že ostatní spoluvlastníci mají předkupní právo. Existuje také možnost podat návrh soudu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. I soud nicméně rozhodne o vypořádání přednostně tak, že dům rozdělí mezi vás (je-li to reálné) nebo přikáže dům jednomu z vás spoluvlastníků, je-li tento spoluvlastník schopen poskytnout ostatním spoluvlastníkům přiměřenou náhradu za jejich podíly. Až poslední možností vypořádání spoluvlastnictví je prodej domu ve veřejné dražbě a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky.

S pozdravem

Barbora Vráblová