Tři děti jsme se vzdaly dědictví po otci ve prospěch matky, slíbila rozdělení, ale dům je přepsán na ni. Co dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 10. dubna 2021 zobrazit původní dotaz
Pred11lety zemřel otec. My tři sourozenci jsme se dohodly, že se z řekněme dědictví ve prospěch matky. Včera jsem se dozvěděla, že už měsíc má přepsány dům na sebe. Matka přísahala, že vše zdědime rovným dílem. Můžeme si nárokovat díl po otci z důvodu porušení dobrých mravů. Oba jsme slušní lidé. Je to smutné. když už člověk nemůže věřit rodině. Děkuji za odpověď.
Elen

Dobrý den,

moc mě mrzí, že se nacházíte v takto nelehké situaci. Obávám se, že soudní spor o nárok na podíl na nemovitosti by byl extrémně obtížný a výsledek velmi nejistý. Pokud je to jen trošku možné, doporučovala bych cestu dohody s matkou a sourozencem, kterému dům darovala. Pokud dřívější dohoda byla, že se vzdáte svých podílů ve prospěch matky a dům pak zdědíte rovným dílem, bylo by namístě, aby Vás sourozenec vyplatil nebo aby matka vyrovnala Vaše nároky jiným majetkem (pokud takový existuje).

Současně bych doporučovala věc konzultovat s advokátem. Může Vás podpořit v hledání konsenzu s matkou a sourozencem a případně, pokud konsenzuální řešení nebude možné, může s Vámi znovu zvážit, zda se vydat soudní cestou.

S pozdravem

Barbora Vráblová