Teta sepsala závěť 2 dny před úmrtím na rakovinu. Mohla být závěť ovlivněna podáváním opiátů?

Odpověď na dotaz ze dne 10. března 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, moje teta měla rakovinu žaludku, dozvěděla se to v červnu. Měsíc strávila na paliativní péči a tam i zemřela. Dva dny před smrtí napsala závěť a my se snažíme dokázat, že již nebyla při smyslech. Bohužel nemáme přístup k žádným záznamům a náš právník nám poradil, že máme sehnat obecný papír, že umírající lidí na rakovinu na paliativní péče berou různé uklidnující léky a že nemusí být při smyslech. Nic víc, snad díky tomu spustíme vyšetřování a budeme mít přístup i k lékařských záznamům. Můžete nám pomoci? Děkuji za odpověď, Němcová
Jana

Dobrý den,

pokud jde o obecné posouzení, do jaké míry je ovlivněna schopnost umírajícího člověka sepsat závěť, dovolím si Vás odkázat na tuto odpověď na podobnou otázku.

Jak z odpovědi vyplývá, podávání opiátu v závěrečné fázi života samo o sobě nemusí znamenat, že člověk ztrácí způsobilost právně jednat – tedy vyslovit poslední vůli v závěti. Ve Vašem případě tedy bude třeba zkoumat a v případném sporu prokázat, že Vaše maminka právě s ohledem na svůj zdravotní stav a poskytovanou péči, včetně péče farmakologické, nebyla dostatečně způsobilá k právnímu jednání.

Doporučovala bych tedy začít tím, že si od příslušného poskytovatele zdravotních služeb vyžádáte kopii zdravotnické dokumentace. Jako pozůstalé osoby blízké na to máte ze zákona právo. Poskytovatel je tedy povinen vám kopie pořídit a zaslat do 30 dnů ode dne, kdy o kopie požádáte. Podrobnější návod, jak žádost poslat, najdete zpravidla na webových stránkách poskytovatele. Ze zdravotnické dokumentace zjistíte, jaké léky byly mamince podávány, zda měla v závěru života delirantní stavy apod. Zdravotnickou dokumentaci pak můžete případně předložit znalci k posouzení. Pokud závěť s maminkou sepisoval notář, můžete v případném sporu navrhnout jeho výslech stran stavu maminky v době sepisování závěti.

S pozdravem

Barbora Vráblová