Tchyně zemřela ve stejný rok jako manžel, domov seniorů mě nekontaktoval. Jak zjistím datum úmrtí a další informace?

Odpověď na dotaz ze dne 29. dubna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, piši vám z Austrálie, kde žiji od roku 1986, manžel Pavel Jonák mi zemřel 17/08/2913 a ve stejném roce zemřela v Praze v domově důchodců v Praha 4 Krči Sulická jeho matka vdova Olga Jonáková roz. Petržilková nar 11/01/1920 .Snažila jsem se zjistit datum a okolnosti smrti, kde byly uloženy ostatky, bylo mi však řečeno že nemám žádné právo na informace atd/ vlastním rod hrobku na Vinohradech/krematorium/ kde je uložen tchán, rodiče mé tchýně , však babička tam chybí, nemohu se s touto okolností vyrovnat, chystám se na cestu do Prahy letos v srpnu a ráda bych vyřešila tuto záhadu a současně splnila slib daný mému zesnulému manželovi, že i o jeho matku se postarám, dům důchodců měl naši adresu i telefonní číslo v Austrálii , však k žádnému kontaktu nedošlo , nevím kam se obrátit pro odpověď a byla bych velice ráda kdyby mně někdo poradil a ukázal směr, děkuji a budu netrpělivě očekávat vaši odpověď...
Dagmar Jonáková

Dobrý den,

z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, koho jste žádala o informace a kdo Vám je odmítl poskytnout. Domnívám se nicméně, že pokud domov pro seniory, kde Vaše tchyně zemřela, Vás měl uvedenu jako kontaktní osobu a informace o úmrtí Vás nesdělil hned v době úmrtí, měl by tak učinit nyní. Domov pro seniory by měl být schopen sdělit alespoň informaci, kdo pro Vaši tchyni zařizoval pohřeb. Pravděpodobně to bude někdo jiný z rodiny. Pokud nikdo takový nebyl, zařídil pohřeb obecní úřad. Od vypravitele pohřbu bude pak možné zjistit, kdy se konal pohřeb, kde jsou uloženy ostatky apod. Následně by mělo být možné se domluvit s dalšími pozůstalými, pokud existují, na přemístění ostatků do rodinné hrobky.

Pro usnadnění komunikace se subjekty zde v České republice se jako možnost nabízí oslovit jinou osobu, která zde žije, případně přímo advokáta a zplnomocnit je k vyřízení všeho potřebného za Vás.

S pozdravem

Barbora Vráblová