Tatínkovi byl diagnostikován tumor plic. Jaké jsou možnosti, až to nebude zvládat sám? Jaká jsou lůžková zařízení?

Odpověď na dotaz ze dne 1. 6. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o radu a pomoc, která se týká mého nemocného tatínka (r. 1961). V prosinci 2020 tatínek prodělal cévní mozkovou příhodu, při které mu v rámci dalších vyšetření zjistili na CT tumor plic. Průběh CMP byl naštěstí mírný, bohužel ale bylo zasaženo zrakové centrum, tatínek se nyní potýká se zhoršeným viděním. Následně byl tatínek odkázán na onkologickou plicní ambulanci, kde došli k závěru, že nádor je bez metastáz a tudíž je operovatelný. Tatínek v únoru 2021 podstoupil operaci spočívající v odstranění dvou laloků levé plíce. Následně mu byla indikována tzv. zajišťovací chemoterapie v rozsahu 2 - 4 cyklů. Nyní se nachází ve třetím cyklu, chemoterapie je pro něj opravdu zátěž. Trpí únavou, nechutenstvím a celkově není v dobrém psychickém rozpoložení. Jsem jediná, koho tatínek má. Tatínek s námi nežil, s maminkou se rozvedli, když mi byly 3 roky. Celý život s námi žil můj nevlastní táta, se kterým mám velmi hezký vztah. Nemocnému tatínkovi pomáhám, jak to jen jde, hradím mu náklady na bydlení, stravu a taxi do nemocnice, když nemohu jet já. Je nezaměstnaný a bez jakékoliv finanční podpory. Bohužel jsem na vše sama, musím chodit každý den do práce a nemohu si dovolit z existenčních důvodů plně pečovat o nemocného tatínka. Zatím péči o sebe zvládá sám, ale bojím se, že jednoho dne toho nebude schopen, protože v této chvíli nikdo nedokáže určit, jak se jeho onemocnění bude dál vyvíjet a ruku na srdce s takovou diagnózou to není do budoucna moc optimistické, i když bych si to moc přála. Můj dotaz zní, jaké jsou možnosti, až to tatínek nebude sám zvládat? Existují prosím nějaká zařízení, kde by bylo možné tatínka umístit a kde by mu byla poskytnuta péče? Domácí hospic zřejmě nebude přicházet v úvahu, protože zde je podmínka, aby v domácnosti byla ještě další osoba, která je schopna se o nemocného starat 24 hodin. Možná se Vám bude zdát, že jaksi předbíhám situaci, ale bohužel mám již zkušenosti s mojí maminkou (r. 1961), která mi zemřela v únoru 2020 na rakovinu slinivky. Bylo to strašně rychlé a nečekané, doposud jsem se s její ztrátou nevyrovnala. Z tohoto důvodu musím mít připravenou nějakou záložní variantu, pokud by se tatínkův stav zhoršoval, aby mu mohla být poskytnuta potřebná péče (lůžkový hospic, LDN...). Na jakou instituci je možné se v takové situaci obrátit? Současná situace mě velmi stresuje, vůbec netuším, co přijde a jsem opravdu jediná, koho tatínek má. Pomáhám mu, jak nejvíce to jde, ale i já mám svoji omezenou kapacitu a náročnou práci, o kterou nemohu přijít, protože nás živí oba dva. Tatínkovi se nyní snažím vyřídit invalidní důchod, aby alespoň měl nějakou finanční podporu. Předem moc děkuji za odpověď.
V úctě
Eva 36 let

Eva

Popisujete tatínkovy zdravotní obtíže i to, jak mu pomáháte. Ptáte se, jaké jsou možnosti, až tatínek nebude moci být sám.

Dobrý den, Evo,

velmi oceňuji, že přemýšlíte o tom, co může nastat, a chcete si pro případ zhoršení tatínkova zdraví připravit plán péče. Pro tatínka toho děláte hodně a je pochopitelné, že máte i určité meze toho, co je ve Vašich silách. Je lépe přemýšlet o různých variantách, aby výsledná péče byla podle Vašich i tatínkových představ.

Dokud je možný pobyt doma, může s pravidelnými úkony denní péče jako je hygiena, pomoc v domácnosti, donáška a podání jídla atd. pomoci pečovatelská služba. K úhradě pečovatelských (a dalších sociálních) služeb je určen příspěvek na péči, o který člověk, který potřebuje pomoc, žádá na úřadu práce (s vyřízením žádosti mu můžete pomoci). Pokud tatínek potřebuje Vaši pomoc již teď, neváhejte se na úřad práce s žádostí o příspěvek na péči obrátit. Kdyby tatínek vzhledem k probíhající náročné léčbě potřeboval doma zdravotní podporu nebo zdravotní úkony, pak může využít pomoci agentury domácí péče, kdy na předpis lékaře chodí do domácností z pojištění hrazené sestry.
Existují také respitní pobyty, jejichž účelem je odpočinek pečujících, jde však jen o krátkodobé umístění (maximálně 3 měsíce).

Píšete, že nyní nelze odhadovat, jak se bude tatínkův stav vyvíjet, jaký efekt bude nebo nebude mít léčba. Další kroky zajišťování pomoci pro něj budou záviset právě na tom, zda se uzdraví nebo naopak bude třeba zajistit péči odpovídající progredující nemoci.
Když nastane čas, že člověk je na péči již odkázán natolik, že doma zůstat nemůže (nebo k tomu nejsou podmínky), je možné využít služby lůžkového hospice, který nabízí pobyt pro nevyléčitelně nemocné pacienty v pokročilém stádiu nemoci. Výhodou je přítomnost lékaře a dalších pečujících profesionálů, léčba zaměřená na zvládnutí symptomů a také rozšířená možnost návštěv nebo i stálá přítomnost blízkých nemocného.
Pobyt v LDN, kterou zmiňujete, je spíše možností na přechodné období, např. jako sociální hospitalizace, která Vám dá čas, pokud by bylo třeba vyčkat na uvolnění místa v zařízení určenému k trvalému pobytu.

Pokud by byla situace taková, že by tatínek nepotřeboval lékařskou nebo jinou zdravotní podporu, pak by možná upřednostnil pobyt v domově pro seniory. Do tohoto typu zařízení je dobré podat žádost co nejdříve, domovy mají dlouhé čekací lhůty (měsíce až roky). Další pobytovou sociální službou je domov se zvláštním režimem. Tento typ zařízení je určen lidem se speciálními potřebami vzhledem ke svému zdravotnímu nebo psychickému stavu. Některé domovy dokáží zajistit péči i o onkologicky nemocné nebo nemocné v paliativní péči.

Ohledně finančního zajištění tatínka a jeho potřeb bych Vás chtěla podpořit v kontaktování sociálního odboru, kam tatínek přísluší dle trvalého bydliště, nebo nahlédnutí do rozcestníku dávek — Sociální poradce úřadu práce. Je možné, že by tatínek dosáhl na některé dávky související s bydlením apod.

Zmiňujete se o tom, že jste se dosud nevyrovnala se smrtí maminky v loňském roce, která byla příliš rychlá. Pokud byste si o tom chtěla promluvit, můžete se v Praze obrátit na poradnu Cesty domů nebo na některého z poradců pro pozůstalé v místě Vašeho bydliště.

Přeji Vám hodně sil.

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz