Tatínek zemřel v roce 2004. Máme ještě dnes nárok na dědictví?

Odpověď na dotaz ze dne 10. března 2021 zobrazit původní dotaz
Tatínek ale zemřel až v roce 2004 a zanechal závěť ze dne 1989. Usnesení: Podle zákonné dědické posloupnosti byly k dědění povolány v první skupině rovným dílem zůst. manželka a dcery shora uvedené ( jsme čtyři sestry ).( Tatínek zemřel v roce 2004 )Zůstavitel zanechal závěť ze dne 1989, psanou notářským zápisem, ve které odkázal veškerý majetek své manželce …., která by měla vyplatit zůst. dcerám jejich dědický podíl ve smyslu ust.par. 479 obč. zák. Dědičky uznaly závěť za pravou a platnou a dědictví neodmítly. Na katastru je uvedena pouze maminka jako majitelka nemovitosti. Maminka zemřela v listopadě 2020 a zanechala po sobě závěť z roku 2003, ve které uvedla pouze jednu dědičku. Jsme čtyři sourozenci, všichni zletilí. Chceme se zeptat. 1. Máme nárok ještě dnes na dědictví po tatínkovi? Po mamince jsme vyplacení podílu nežádali, ( viz. usnesení zhora ). Ale když dědictví po mamince připadne jedné z nás, tak my, nepominutelní dědici dědictví po tatínkovi neodmítáme a chceme jej vyplatit. Můžeme ještě dnes žádat o vyplacení svého podílu dědice ( sourozence ), který je uveden v závěti po mamince? 2. My tři sourozenci jsme se stali nepominutelnými dědici ze závěti po mamince a máme právo na zákonný podíl. Kolik to činí? 1/16 z celkového dědictví po mamince? Nebo jen 1/16 pouze z ¼ pozůstalosti po mamince, který musí být zachován pro nepominutelné dědice? Mnohokrát děkujeme za Vaše odpovědi. S přáním hezkého dne sourozenci
Jana Hadámková

Dobrý den,

nárok na dědický podíl, který Vám měl být vyplacen maminkou dle usnesení, zanikl uplynutím promlčecí lhůty. Ta v případě práva přiznaného soudem činí 10 let. Tento nárok se tedy promlčel v roce 2014.

Jako nepominutelní dědici však máte právo na povinný díl z pozůstalosti po zemřelé mamince. Povinný díl představuje jednu čtvrtinu dědického podílu, který byste dědili podle zákonné posloupnosti. Jinými slovy, pokud by maminka nesepsala závěť, dědili byste čtyři sourozenci a pozůstalost by se rozdělila na čtvrtiny. Povinný díl tedy představuje čtvrtinu z této čtvrtiny, tedy jednu šestnáctinu z hodnoty pozůstalosti. Tato šestnáctina se vypočte tak, že se stanoví hodnota majetku v pozůstalosti, od ní se odečtou případné dluhy, a vyčíslí se „čistá“ hodnota zbývajícího majetku. Ten sourozenec, kterému byla pozůstalost zůstavena závětí, bude povinen vyplatit Vám a Vašim sourozencům částku odpovídající jedné šestnáctině zmiňované čisté hodnoty majetku.

S pozdravem

Barbora Vráblová