Tatínek zemřel před 30 lety, zbyl majetek nepatrné hodnoty. Můžeme žádat záznam o řízení a nárokovat dědictví?

Odpověď na dotaz ze dne 1. prosince 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, tatínek zemřel před třiceti lety. Dědické řízení s mamkou proběhlo bez účasti mne dcery, a bratra syna zemřelého. Majetek byl prohlášen za nepatrné hodnoty, alespoň tak nám bylo řečeno mamkou. V té době garáž (75m2) byla zapsána na oba manželé. Po ukončení dědického řízení, pouze na manželku zesnulého. Maminka se před pěti lety vdala a nyní převedla nemovitost, garáž s dílnou na nového manžela. Můžeme požádat o záznam z dědického řízení a jde nárokovat dědictví i po tolika letech? děkuji Hanka
Hanka

Dobrý den,

bohužel není podle mého názoru možné po takto dlouhé době uplatňovat nárok na dědický podíl. Právo dědice na podíl z pozůstalosti se totiž stejně jako jiná majetková práva promlčuje v obecné promlčecí době 3 let.

Soudní spisy k ukončeným dědickým řízením se ukládají ve spisovně příslušného soudu, který dědické řízení vedl. Skartační lhůta spisů k dědickému řízení je podle zákona 50 let. Jestliže bylo dědické řízení po Vašem tatínkovi skončeno před 30 lety, měl by být spis stále uložen u soudu.

U tohoto soudu můžete tedy požádat o nahlédnutí do spisu. Tímto způsobem máte možnost zjistit, jak dědické řízení proběhlo, resp. zda skutečně soud řízení zastavil z důvodu existence pouze nepatrného majetku. V žádosti o nahlížení kromě údajů o sobě uveďte, z jakého důvodu žádáte o nahlédnutí do spisu. Bez tohoto odůvodnění Vám soud nahlédnutí nemusí umožnit, protože jste nebyla účastníkem dědického řízení a zůstáváte pouze třetí osobou mající právní zájem na nahlédnutí.

S pozdravem

Barbora Vráblová