Tatínek zemřel, máme obavy z postupu notáře. Jak je to s jeho odměnou a náklady na pohřeb?

Odpověď na dotaz ze dne 15. ledna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, je-li to možné, poprosila bych Vás o radu a Váš názor. V říjnu mi po vážné nemoci zemřel tatínek. Zařizovala jsem pohřeb a vše spojené s ním. Dnes jsme byli předvoláni na předběžné řízení, kam jsem si vše potřebné připravila. Po návštěvě notářské kanceláře jsem chápala, že byt a garáž, který byl psán na oba rodiče jde do dědického řízení. Zarazilo, že chtěli do dědictví číslo maminčina účtu, auto, které je psané na maminku. Předložila jsem dokumenty spojené se zařízením pohřbu (oblek pro tatínka, fakturu za pohřeb, drobné pohoštění pro rodinu) - myslela jsem si, že se o toto sníží částka majetku po tatínkovi, kterého se s bratrem budeme vzdávat ve prospěch maminky a bylo mi řečeno, že toto se tam nedává a náklady si máme rozdělit v rodině. Pokud bude odměna notáři vyměřena z hodnoty bytu a garáže, mi přijde logické. To tedy maminka, která si léta spořila, bude platit i z tohoto? Proč notář nemůže zahrnout náklady na pohřeb? Hlavně pro maminku to byl velký šok - úmrtí tatínka, výdaje spojené s pohřbem a teď trne v obavách, kolik si vyčíslí notář z toho všeho odměnu. Můžete mi, prosím, poradit buď odpovědí nebo nějakým odkazem? Moc Vám děkuji.
Mirka

Dobrý den,

domnívám se, že je třeba odlišit otázku nákladů na vypravení pohřbu a otázku kalkulace odměny notáře.

Podle občanského zákoníku platí, že náklady pohřbu se hradí primárně z pozůstalosti. Pokud z pozůstalosti nejsou uhrazeny, má osoba, která pohřeb vypravila, pohledávku vůči dědici, a to ve výši nákladů pohřbu. Jinými slovy, z pozůstalosti by měly být nejprve odečteny náklady pohřbu a zbývající část pozůstalosti by následně měla být rozdělena mezi dědice.

Pokud jde o odměnu notáře, ta se dle notářského tarifu počítá vždy z majetku, který je součástí pozůstalosti, nikoliv z hodnoty majetku v pozůstalosti po odečtení dluhů. Ve Vašem případě se tedy odměna bude počítat z hodnoty bytu a garáže, příp. dalšího majetku, který otec v době smrti vlastnil.

Důležité je uvést také to, že pokud byl majetek součástí společného jmění manželů, provede soud nejprve vypořádání společného jmění manželů a teprve ta část jejich společného jmění, která by patřila otci, bude součástí pozůstalosti.

S pozdravem

Barbora Vráblová