Tatínek zemřel, jeho bankovní účet i maminčiny dva účty jsou ve společném jmění manželů. Co je třeba notáři hlásit?

Odpověď na dotaz ze dne 23. června 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zemřel mi tatínek. Měl na své jméno bankovní účet bez udělení dispozičních práv. Maminka (pozůstalá) má na své jméno 2 účty, také bez dispozičních práv. Všechny 3 účty jsou v SJM. Bankovní účet na tatínkovo jméno bude logicky součástí dědického řízení. Mám ale dotaz k dvěma účtům na maminčino jméno: bude notář obesílat banky a zjišťovat jejich existenci a stav? Nebo je třeba maminčiny účty do dědického řízení notáři nahlásit? Hrozí nějaký postih, pokud do řízení bude nahlášen pouze jeden účet? Děkuji za radu, Petra
Petra Kovářová

Dobrý den,

majetek, který je ve společném jmění manželů (SJM), spadá také do dědictví. Výjimku tvoří majetek, který maminka získala tím, že byla sama dědicem (např. po svých rodičích). Pokud má Vaše maminka tento majetek odděleně a notáře o tomto informujete, nebude se na něj vztahovat dědické řízení.

Nicméně pokud tomu tak není a účty patřily oběma manželům/ byly v SJM, budou zahrnuty do pozůstalosti. Pokud zemře manžel, soud nejdříve vypořádává SJM – tedy jej rozdělí na majetek, který bude tatínkův (ten pak půjde do dědictví), a majetek, který bude maminčin (ten zůstane jí, jako pozůstalé manželce). Dědici se s pozůstalou manželkou mohou dohodnout sami a v tom případě by soud nerozhodoval. Následovat bude už samotné dědické řízení, kde se pozůstalost rozdělí mezi dědice.

Platí, že notář sám zjišťuje majetek, který patří do pozůstalosti. Zákon o zvláštních řízeních soudních stanovuje povinnost třetích osob na výzvu soudu informovat o skutečnostech relevantních pro dědické řízení. Vyčkejte tedy výzvy notáře. Rozhodně nedoporučuji majetek zatajit, podle okolností by takové jednání mohlo být i trestné.

S pozdravem

Barbora Vráblová