Tatínek už potřebuje celodenní péči. Jak žádat o příspěvek na péči a z čeho se hradí péče v domově?

Odpověď na dotaz ze dne 30. září 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, potřebovala bych radu ohledně tatínka (93 let). S pomocí rodiny (nákupy, jídlo, úklid) byl schopen fungovat samostatně ve svém bytě. Před měsícem si zlomil krček stehenní kosti a po operaci nám bylo lékařem sděleno, že se k samostatnému životu v bytě už nevrátí. Momentálně je v LDN, kam ho nemocnice přeložila. Tatínek by se chtěl vrátit domů a svůj stav si nechce připustit, ale prakticky leží a potřebuje celodenní péči. Chtěli bychom zařídit domov pro seniory a mám dotaz ohledně příspěvku na péči, kdy a jak je možné o něj žádat, jakým způsobem se vyřizuje (zda žádost podepisuje tatínek), který lékař se k němu vyjadřuje (lékař v nemocnici nebo obvodní lékař) a pokud bychom tatínka chtěli někam umístit dříve než po 60 dnech hospitalizace, jak postupovat? (zda šetření stavu může proběhnout až v domově?). Tatínek má poměrně vysoký důchod, tak by mě rovněž zajímalo, jak je důchod a příspěvek započítáván na platby na péči v domově. Děkuji za odpověď.
Jana
Píšete o svém 93 letém tatínkovi, který je v současnosti v LDN po operaci krčku stehenní kosti. Ošetřující lékař Vám sdělil, že se tatínek k samostatnému životu v bytě již nebude moci vrátit. Tatínek se chce vrátit domů, ale je prakticky ležící a potřebuje celodenní péči. Rozhodli jste se hledat pro tatínka péči v domově pro seniory. Ptáte se, jak vyřídit tatíkovi příspěvek na péči, kdo a jak žádá, který lékař se k žádosti vyjadřuje. Zajímá Vás, jak je to s žádostí při hospitalizaci kratší 60 dní a zdali o příspěvek můžete žádat až v domově. Dále Vás zajímá, jak se starobní důchod a příspěvek na péči započítává do platby na péči v domově.

Dobrý den, paní Jano,

o příspěvek na péči žádá sám tatínek, jako osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby. V případě, že byste příspěvek vyplňovali za tatínka, musí být žádost sepsaná jeho jménem a tatínkem podepsaná. V době hospitalizace však nelze o příspěvek na péči žádat, pokud je pobyt v nemocnici kratší 60 dní. Ke zdravotnímu stavu se vyjadřuje ošetřující lékař, ale doporučujeme všechny lékařské zprávy předat praktickému lékaři tatínka a pouze ten by měl být následně uveden v žádosti. Pokud jsou v žádosti uvedeni i další ošetřující lékaři, celý proces vyřízení se tím prodlužuje. Toto uvádím pro informaci, kdybyste se nakonec rozhodli mít tatínka doma. Pro pobyt doma byste pravděpodobně museli využít dalších služeb, jako jsou pečovatelské služby (pomoc s hygienou, dovážka jídla, podávání jídla apod., které si účtují hodinovou sazbu) a v případě potřeby také agentury domácí péče (péči zdravotních/rehabilitačních sester – ošetření ran, proleženin, rehabilitaci apod., kterou lze vykázat na zdravotní pojišťovnu).

Z důvodu, že hledáte pro tatínka domov pro seniory, bych doporučila konzultovat vyřízení příspěvku na péči přímo s tímto konkrétním zařízením. Domovy pro seniory umí zpravidla vyřídit příspěvek na péči pro své klienty podstatně rychleji, než když o něj žádá člověk sám. Zde samozřejmě záleží také na časovém horizontu přijetí tatínka do zařízení a čekacích lhůtách.

Co se týče úhrady za pobyt v domově pro seniory. Některé domovy mají uvedeno ve smlouvě, že jim náleží celý příspěvek na péči plus doplatek za služby, který si klient hradí například ze starobního důchodu. Ze zákona však klientovi musí zůstat 15% ze starobního důchodu pro osobní potřebu. Takže cena za pobyt se liší podle finanční situace klienta. Jiné domovy mohou mít ve smlouvě pouze výši úhrady za služby a bude již na Vás/tatínkovi, z kterých zdrojů a jak je budete hradit.
Přeji Vám snadné a rychlé nalezení vhodné péči pro tatínka.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská