Tatínek má recidivující nádorové onemocnění rozšířené do kostí a plic, má velké bolesti. Má terapie bisfosfonáty cenu?

Odpověď na dotaz ze dne 23. 9. 2015 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, můj tatínek je pacien s adenoidně cystickým Ca, po 13ti operačních výkonedn od r. 1985, následné recidivy 1989, 1995, 2000, 2001, 2012, 2013, st.p. paliaticní CHT 2013, progrese klinická 2014, Sek. hypacusis I.dx., periférní paréza n.VII I,.dx Generalizace do plic a kosti dle PET/CT 2014. Vzhledem k Diseminaci onemocnění a kontraindikaci protové radioterapie byla indikováta CHT - režim cDDP + 5-FU v počtu 5 cyklů.V březnu 2015 kontrolní PET CT - progrese nálezu - tumor parafarygeálně vprvo s destrukcí okolního skletu s generalizací do plic a ostatního skeletu. V červnu kontrolní PET CT - výrazná progrese primárního tumoru - prorůstání do báze lební . Progrese metatatického postižení skeletu (změtšení velikosti a počtu ložisek). Stacionární metastatické postižení plic. Byla mu naordinována terapie bisfosfonáty. Chci se zeptat, víme od lékaře, že je to velmi špatné, otec má veliké bolesti a proto se p!
tám, zd
a terapie bisfosfonáty má nějakou cenu. Ztrácí se nám před očima. Děkuji za odpověď Lázničková

Monika Lázničková

Váš tatínek má pokročilé nádorové onemocnění, podstoupil náročnou protinádorovou léčbu. Nyní je nádor rozšířen do plic a kostí. Pro bolesti kostí mu byly nasazeny bisfosfonáty a Vy se ptáte, zda má tato léčba nějakou cenu.

Vážená paní Lázničková,

základem léčby nádorové bolesti jsou opioidy, tedy léky typu morphinu. Dnes existuje velké spektrum těchto léků a jejich různých forem. Tyto léky jsou přes mnoho nežádoucích účinků velmi bezpečné, pokud je s nimi zacházeno náležitě odborně. Pokud tedy tatínek nemá žádný opioid, pak by rozhodně měl nějaký dostat — začíná se nízkými dávkami a postupně se stoupá podle efektu. Kromě dlouhodobé formy (např. náplast, tableta s prodlouženým uvolňováním) by měl být tatínek zajištěn krátkodobou formou opioidu, který zabere rychle při náhlém zhoršení bolesti (např. spray, rychle rozpustná tableta). Bisfosfonáty jsou sice dobrou volbou, ale jde o takzvaná koanalgetika — tedy léky, které se přidávají k základním analgetikům (lékům proti bolesti) — tedy opioidům. Pokud tedy tatínek opioidy nemá, obraťte se na jeho ošetřujícího lékaře o předpis, pokud je již má, je nutné jejich dávku postupně zvyšovat až do té účinné dávky. Počítejte s tím, že účinná dávka se v průběhu času může měnit.

Můžete se rovněž obrátit o radu na lůžkový nebo mobilní hospic, kde pracují lékaři se specializací na léčbu bolesti a dalších příznaků, které doprovázejí nevyléčitelně nemocné. Zde můžete dostat mnoho cenných rad, které přispějí k tomu, aby čas, který před Vaším tatínkem a před Vámi leží, nebyl jen plný bolesti a beznaděje.

S pozdravem

MUDr. Irena Závadová

Dotaz zodpovídá

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

lékařka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz