Tatínek má karcinom prsu, metastázy v kostech, prošel ozařováním, má PEG. Jak to půjde dál?

Odpověď na dotaz ze dne 6. 1. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. Už párkrát jsem vám psala o rady ohledně mého nemocného Tatínka (55let)
Léčil se s karcinomem Prsa, byl na operaci a následovalo ozařování a chemoterapie. Dále mu zjistili metastáze kostí. Po opakovaném ozařování má stěnou jícnu, šílený úbytek váhy, několik balonkovych dilatací -neúspěšných. Nyní má 4. měsíc vývod z žaludku PEG. Lékaři mu dávali 2 měsíce života maximálně a Tatínek je tady naštěstí další 4. Je to náš bojovník. Nyní byl na nukleární medicíně. Prosím vás z celého srdce o podrobné přeložení zprávy. Kde všude ty metastázy má? Jak moc je to vážné? Jak to půjde dál?
Zprava- Intenzita akumulace RF v některých lož. v páteří, zebrech, pravé lopatce a sedacích kostech je menší. Naopak je vyšší intenzita jiných ložisek-v levé lopatce, zebrech, výrazně i v hlavicich a v proxim. částech obou humeru, v proxim. částech femuru(více dx.), v celém sakru. nově drobné ložisko ve sternu,kalve a v mandibulu. Incip. deg. změny kloubů - kolenich, TC kloubů a tarzu. Naznac. ložisko ve střední části pravé tibie- v. s. postraumaticke (diskrétně patrne i minule) závěr: ložiskove postižení patere

Prosím o přeložení a vysvětlení té zpravy. Děkuji vám za vás čas, krásný den.

Markéta

Váš tatínek má velmi pokročilý nádor prsu. Ráda byste rozuměla rozsahu nemoci a také se nás ptáte, jak to půjde dál a jak moc je to vážné.

Vážená Markéto,

z popisu, který jste poslala, je zřejmé, že nádor je rozesetý v celé kostře — páteři, žebrech, lopatce, obou pažních kostech i kostech stehenních a také v kostrči. Další ložiska popisuje lékař v lebečních kostech a v hrudní kosti, ale také v drobných kostech nohy. Takto rozsáhlé postižení je bohužel pro pokročilé nádory prsu typické. Ošetřující onkolog vždy zvažuje přínos léků či postupů, které mohou snížit riziko zlomeniny kosti v místě postiženém nádorem (používají se buď tabletky, infuze, pro jiné nemocné je vhodné ozáření či jiný druh ošetření). U některých nemocných vzhledem k jejich stavu není žádná taková možnost dostupná. Toto musí rozhodnout tatínkův ošetřující onkolog. Dále je důležité léčit bolesti, pokud jimi nemocný trpí.

Tatínkův stav je nepochybně velmi vážný v tom smyslu, že zkracuje jeho život. Zda jde rámcově o týdny či měsíce nejsem schopna posoudit, bohužel se ale domnívám, že nepůjde o roky života. Neznám vašeho tatínka, chybí mi řada důležitých podrobností a možnost osobního vyšetření. Proto mohu popsat jen velmi obecně, co se může dít dále. Tito pacienti obvykle slábnou, přestávají být schopni pohybu i po bytě, postupně uléhají. S tím jde ruku v ruce nechutenství, které ale není samo o sobě příčinou slábnutí. Nechutenství je důsledek rozsáhlého nádoru, nemocní typicky nemají hlad! Více a více času obvykle prospí či proklimbají. Více podrobností o tom, jak mohou vypadat poslední dny a týdny naleznete v článku na našem webu.

Máte-li možnost, obraťte se na paliativní tým (jsou v některých nemocnicích) nebo na hospic. Všichni profesionálové zde pracující vám mohou pomoci jak s léčbou průvodních příznaků, tak s nastavením další péče.

S pozdravem

MUDr. Irena Závadová

Dotaz zodpovídá

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

lékařka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz