Táta nečekaně zemřel po týdenní hospitalizaci, prý měl nádor jater. Mohu získat záznamy o průběhu léčby a úmrtí?

Odpověď na dotaz ze dne 31. srpna 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám dotaz ohledně podání informace o průběhu léčby a úmrtí mého otce. Taťka pro nás nečekaně po týdenní hospitaci zemřel. Celý týden nebyl k zastižení žádný lékař k podání informací ohledně prováděných vyšetření a zákroků. Mamince pouze po telefonu při oznámení úmrtí bylo řečeno, že umřel, protože měl nádor na játrech. Mám jako dcera možnost získat výpis z jeho zdravotní dokumentace se všemi záznamy a jakým způsobem. Vím, že taťkovi život nevrátím, ale s bratrem se nám něco nezdá. Taťka jezdil na pravidelné kontroly do jiné nemocnice na gastroenterologii, kde mu bylo pravidelně prováděno sono a další vyšetření. Nikdy se žádný nádor neukázal. Děkuji za odpověď Ing. Romana Šrámková
Ing. Romana Šrámková

Dobrý den, paní Šrámková,

podle zákona o zdravotních službách mají osoby blízké zemřelému pacientovi právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, pokud byla provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie. Toto právo by osoba blízká neměla pouze v případě, že by pacient za svého života vyslovil zákaz této osobě uvedené informace sdělovat. Jako dcera pacienta tedy ze zákona máte právo požádat o vyhotovení kopie zdravotnické dokumentace. Informace o tom, jak má být žádost podána, jsou zpravidla k dispozici na webových stránkách nemocnice. Nemocnice má ze zákona lhůtu 30 dnů k vyhotovení kopií a může požadovat zaplacení nákladů na vyhotovení kopií a na jejich odeslání. Namísto podání žádosti o vyhotovení kopií nemocnicí si lze domluvit termín nahlížení do zdravotnické dokumentace a při nahlížení si kopie pořídit vlastními prostředky (např. si zdravotnickou dokumentaci vyfotit na mobil). Tímto způsobem se lze vyhnout uvedené lhůtě a nákladům za pořízení kopií a jejich odeslání.

S pozdravem

Barbora Vráblová