Synovi byla po třídenní hospitalizaci pozastavena výplata příspěvku na péči. Jak podobné situaci příště předejít?

Odpověď na dotaz ze dne 3. ledna 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,můj syn pobírá příspěvek na péči IIstupně,protože má těžký stpupeň diabetu,má časté diabetické koma.Posledně syna odvezla sanitka v pátek a byl hospitalizován do pondělí.Snacha dává část peněz paní, která kontroluje syna v jakém je stavu,když ona je v práci a děti ve škole.Přispěvek nepřišel jeden měsíc,říkala si přijde najednou druhý měsíc,ale jak nepřišel šla se zeptat,bylo ji řečeno at se nestará,že to musí dostat.Nepřišel příspěvek za čtyři měsíce.Až pan doktor ji poslal pro žádost na zvednutí příspěvku,že syn není schopný být doma sám,tak ji jiná sociální pracovnice řekla,že si měla přijít pro papír kde je napsáno od kdy do kdy byl hospitalizován.Pokud čteme směrnice,tak do tří dnů hospitalizace se nemusí nic hlásit a neodebírá se příspěvek.Prosím o řádné vysvětlení, aby se tato situace neopakovala a věděli by jsme kdy se hlásí hospitalizace, aby se příspěvek neodebral.Děkuji za odpověd
Marténková Libuše
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete nám, že Váš syn pobírá příspěvek na péči pro těžký stupeň diabetu. Poslední hospitalizace trvala od pátku do pondělí a následně došlo k přerušení výplaty příspěvku. Ptáte se, jak postupovat, aby se tato situace neopakovala.

Vážená paní Marténková,

jak správně píšete, krátká hospitalizace nemá na výplatu příspěvku vliv. Příspěvek na péči se nevyplácí, trvá-li hospitalizace déle než 1 měsíc.

Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách skutečně ukládá povinnost příjemci příspěvku nebo pečující osobě hlásit příslušnému úřadu práce všechny skutečnosti, které mohou mít na výplatu příspěvku vliv, a to ve lhůtě 8 dnů. Mezi tyto skutečnosti patří i hospitalizace. Dle tohoto zákona úřad práce výplatu zastaví, pokud příjemce výše zmíněnou podmínku nesplní, a to po předchozí písemné výzvě.

Jelikož hospitalizace Vašeho syna trvala pouze 3 dny, neměli jste ani možnost využít lhůtu pro oznámení. Takto krátké hospitalizace se skutečně obvykle nenahlašují. Pokud se ale stalo, že z nějakého důvodu došlo k nahlášení začátku hospitalizace, je nutné oznámit i její ukončení.

Z Vašeho dotazu není zřejmé, z jakého důvodu byla výplata příspěvku přerušena. Jakákoliv změna ve vyplácení by příjemci měla být písemně oznámena a zdůvodněna. Situace, kterou popisujete, se mi jeví jako nestandardní a je možné, že došlo na straně úřadu práce k pochybení. V takovém případě bych Vám doporučila obrátit se s žádostí o vysvětlení situace přímo na vedoucí příslušného odboru úřadu práce.

Přeji Vám klidné dny.

S pozdravem

Jitka Řeháčková