Synovec má glioblastom mozku, je v umělém spánku, na určení opatrovníka čekáme týdny. Lze to urychlit ?

Odpověď na dotaz ze dne 14. července 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, obracím se na vaši poradnu s dotazem, jak dlouho trvá určení opatrovníka. Mému synovci (22 let) byl diagnostikován v Nemocnici Klatovy 10/19 glioblastom na mozku. Přestože se jedná o nevyléčitelné onemocnění a synovec byl i na vyšetření a histologickém odběru v ÚVN v Praze, odmítnut k operativnímu řešení, byla nakonec operace úspěšně provedena ve FN Plzeň Lochotín na neurochirurgické klinice dne 11.12.2019. Synovec se poté podrobil chemoterapii a ozařování. Vše se zdálo, že je na dobré cestě, opět začal plně vnímat, komunikovat, samostatně chodit a přijímat potravu a léky ústy. Bohužel v únoru přišla silná epilepsie a synovec musel být uveden do umělého spánku, bylo velmi obtížné sestavit léky tak, aby se podařilo zastavit oba tipy epilepsie. Synovec zůstal po několikadenních epileptických záchvatech upoután na lůžku, přestal komunikovat, vnímat plně okolí. Je plně odkázán na péči své matky a otce, neudrží se sám v sedě, neudrží hlavu, nepohybuje se, má snížené vnímání, špatně komunikuje. Další onkologická léčba byla zamítnuta. Došlo k problémům s příjmem potravy, ztráta polykacího reflexu a bylo nutné mu zavést výživu hadičkou přes nos. Tuto výživu měl takto zavedenou 3 měsíce. Nyní bylo nutné provést zavedení sondy přímo se vstupem do žaludku PEG. Sestra/matka má již několik týdnů podanou žádost o určení opatrovnictví na příslušném Okresním soudě v Klatovech. Přestože je stále ujišťována, stran pracovnice soudu, že věc ohledně opatrovnictví se v takto těžkých případech posuzuje přednostně, není tato záležitost dosud určena. Synovec musel podstoupit lékařské zákroky, jinak by zemřel, ale není schopen sám za sebe jednat ani nic podepisovat. Jsme vystaveni tomu, že pokud by nemocnice nebyla ochotna mu pomoci i bez dokumentu o určení opatrovnictví, nedostala by se mu tolik potřebná výživa a léky, kterou není schopen jinak již přijímat a zemřel by hlady. Prosím tedy o nějakou pomoc, při zrychlení určení opatrovníka v tomto konkrétním případě. Děkuji.
Irena

Dobrý den,

zákon o zdravotních službách umožňuje, aby za pacienta bylo rozhodováno přesto, že žádný z rodinných příslušníků nebo osob z pacientova okolí není soudem jmenovaný opatrovník. Podle tohoto zákona souhlas nebo nesouhlas se zdravotní péčí dává primárně manželka pacienta. Pokud manželku nemá nebo není k dispozici, rozhodují rodiče. Pokud rodiče nemá nebo nejsou k dispozici, rozhoduje jiná osoba blízká. Tou může být např. sourozenec. Není proto třeba čekat, až bude mít synovec jmenovaného opatrovníka.

Zároveň je třeba říci, že opatrovník vystupuje při rozhodování o zdravotní péči v podobné pozici jako uvedené osoby. Dává tedy souhlas nebo nesouhlas se zdravotní péčí, kterou lékaři navrhují poskytnout. Ani opatrovník nemůže žádat poskytnutí léčby, kterou lékaři nepovažují za léčbu indikovanou a účelnou s ohledem na stanovené cíle léčby. Pokud by o tom bylo mezi lékaři a rodinou sporu, lze požádat o konzultaci s jiným lékařem nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb.

Pokud jde o možnosti urychlení soudního řízení o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka, doporučuji na soud zaslat písemnou urgenci, případně se alespoň telefonicky dotázat, z jakého důvodu dochází k průtahům. Je možné, že k průtahům dochází u znalce. Pak by urgence měla směřovat na něj.

S pozdravem

Barbora Vráblová