Syn pobírá sirotčí důchod, bydlíme společně. Měl by mi přispívat na domácnost?

Odpověď na dotaz ze dne 15. července 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den ,mám syna který pobira sirotci důchod!byldli u mě doma!měl by přispívat nebo ne!?ji za me peníze nic nechce přispívat. Platím vše i plátby za energii!
Iveta
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete o svém synovi, který s Vámi bydlí ve stejné domácnosti a pobírá sirotčí důchod. Nechce Vám na domácnost přispívat. Ptáte se, zdali má povinnost přispívat či ne.

Dobrý den, paní Iveto,

v rámci naší poradny odpovídáme pouze základní dotazy k pozůstalostním důchodům, nevěnujeme se vyživovací povinnosti v tomto případě koadjutoriu. Koadjutorium je povinnost dítěte podílet se na chodu rodinné domácnosti, tedy pomáhat a případně i finančně přispívat na úhradu společných potřeb rodiny, ve které žije. Nejde však o přímou vyživovací povinnost vůči rodičům, protože plnění neslouží k osobní potřebě rodiče, ale je určena výhradně na úhradu společných potřeb celé rodiny. Tato povinnost se vztahuje jak na děti nezletilé, tak na děti již zletilé, které žijí ve společné domácnosti se svými rodiči. Pokud by se zletilé děti na chodu domácnosti dostatečně nepodílely a žily dál ve společné domácnosti, jednalo by se z jejich strany o bezdůvodné obohacení.

Na druhou stranu vyživovací povinnost vůči nezaopatřenému dítěti (studujícímu do 26 let věku) máte i Vy, jako rodič. Máte to ovšem činit úměrně svým možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům. Jde tu tedy o nějakou vzájemnou dohodu o přiměřeném příspěvku.

Požadovanou informaci můžete získat v některé z občanských poraden, případně sociálně právních poraden, jako je např. Kontakt v Praze. Tyto poradny poskytují své služby zdarma.

Přeji Vám zdárné vyřešení Vaší situace.

S pozdravem

Olga Stránská