Syn pobírá příspěvek na péči I. stupně, letos mu bude 10 let. Co se změní?

Odpověď na dotaz ze dne 1. června 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Pečuji o syna, který pobírá příspěvek na péči I.stupně a bude mu letos 10 roků. Co a kde se mám hlásit až mu bude deset roků? Budu nárok na podporu když jsem v době péče pracovala na DPP a DPČ nízkého rozsahu? A bude se mi tahle doba počítat do důchodu? Syn se narodil se zrakovým postižením, nejprve jsem pobírala rodičovský příspěvek do 7 let, pak ho zrušili a od té doby pobírá příspěvek na péči, který má přiznaný do 7/2017. Děkuji
Ladislava
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Pobíráte příspěvek na péči o syna v prvním stupni závislosti. Potřebovala byste vědět, co a kde máte hlásit, až bude Vašemu synovi 10 roků. Další dvě otázky se týkají, předpokládám, nároku na podporu v nezaměstnanosti a zápočtu doby nezaměstnanosti do důchodu.

Dobrý den, paní Ladislavo,

Vaše otázky zodpovím postupně.

K první otázce: Domnívám se, že hlásit prostou informaci o tom, že synovi bude 10 let, nikde nemusíte. Není to změna ovlivňující pobírání příspěvku na péči, ale změna ovlivňující posuzování náhradní doby pojištění při výpočtu důchodu. Aby se však doba péče hodnotila jako tzv. náhradní doba pojištění při výpočtu důchodu, je třeba, abyste nejpozději do dvou let od ukončení péče na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podala Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče.

K dalším dvěma otázkám: Pokud budete v evidenci úřadu práce a požádáte o podporu v nezaměstnanosti, měla byste jí dostat, neboť jste pracovala na dohodu o pracovní činnosti, ze které jste odváděla soc. pojištění. Evidence na úřadu práce patří mezi náhradní doby pojištění. Po dobu, kdy se vyplácí podpora v nezaměstnanosti, se evidence na úřadu práce do doby pojištění započítává vždy. Po dobu, kdy podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se tato doba započítává nejvýše v rozsahu tří let. Konkrétní informace o podpoře získáte na místně příslušném Úřadu práce.

Zdravím Vás.

Oldřich Hanibal