Syn mého zesnulého manžela plánuje uložit urnu s ostatky svého otce někam bez mého vědomí. Mohu urnu získat zpět?

Odpověď na dotaz ze dne 29. 12. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, můj dotaz zní: Před dvěma lety zemřel dceři otec . Já jako matka a bývalá žena jsem vypravila pohřeb a pod jistým nátlakem jsme s dcerou svolily k uložení urny do hrobu ,který je majetkem syna mého bývalého manžela a otce dcery. Ihned po uložení urny nám bylo synem sděleno, že muže stejně vykope a ostatky převeze a my se nikdy již nedozvíme, kde bude bývalý muž a otec naší dcery pohřben. Je nějaká šance, jak urnu s ostatky muže znovu získat? Děkuji za odpověď.

Gabriela
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vaší dceři před dvěma lety zemřel otec. Vypravila jste pohřeb a urna s jeho ostatky byla uložena do hrobu, který je majetkem jeho syna. Ten Vám nyní sdělil, že ostatky převeze a neřekne Vám kam. Ptáte, jestli je nějaká šance, jak následně urnu znovu získat.

Dobrý den,

dle zákona je třeba při vydání urny a pohřbívání předně respektovat přání zemřelého. Není-li přání zemřelého známo, mají na vydání urny právo postupně manželka zemřelého a jeho děti.

Zároveň je třeba respektovat právo osob blízkých na pietu, přičemž znemožnění piety je zásahem do osobnostních práv. Dcera i syn zemřelého mají oba právo na pietu – syn zemřelého proto nemá právo sám proti vůli Vaší dcery rozhodnout o pohřbení urny s ostatky, nadto jí zatajit místo pohřbení.

Jestliže není možné, aby se příbuzní vzájemně domluvili, existuje možnost podání žaloby k soudu na vydání urny s ostatky, případně na osobnostní újmu z porušení práva na pietu.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz